Roiu Noortekeskus otsib noorsootöötajat

Roiu Noortekeskus

Töö kirjeldus:

  1. Noorte vaba-aja veetmise korraldamine, noortega suhtlemine, noortele eakohase tegevuse pakkumine, noore probleemile lahenduse otsimine, noorele vajaliku info jagamine;
  2. Ruumide korrashoid;
    3. Suhtlemine koostöövõrgustikuga ning ühissündmuste korraldamise abistamine;
    4. Vastavalt töötaja soovile, annetele ning tugevustele tegevuste korraldamist noortele.


Töö aeg: Kindlasti peab viibima töötaja noortekeskuses E-R 14.00-18.00 Roiu noortekeskuse lahtiolekuaegadel. Võimalus on ka neid muuta vajadusel, kuid säilima peab 20 tundi nädalas lahtiolekuaega ning sobivus noortele.


 
 

Veel rohkem tööpakkumisi meie Facebooki gruppides