Palgakalkulaator

  • Tööandja kulu
  • Sotsiaalmaks
  • Tööandja töötuskindlustusmakse
  • Brutopalk
  • Tulumaks
  • Töötaja töötuskindlustusmakse
  • Kogumispension (II sammas)
  • Netopalk
  • 2017 vs 2018