Töö24 portaalis parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame kasutada Google Chrome veebibrauserit. Kasutades alternatiivseid veebrausereid võib esineda väiksemaid probleeme.

Meist

 • Töö24 hallatavate gruppide liikmed

  400 000
 • Töö24.ee Facebooki lehe fänne

  12 100
 • Facebooki gruppide 28 päeva postituste haaravus

  +1 200 000

MILLEST TEKKIS IDEE LUUA TÖÖ24.EE TÖÖPORTAAL?

Töö24.ee tööportaal alustas oma tegevust 2015.aastal, kui kaks ettevõtjat, kes parasjagu saunalaval tööasju arutasid, jõudsid järeldusele, et uute töötajate leidmine peaks olema mugavam. Eeltöö tegemisel tuli ilmsiks, et üha rohkem inimesi otsivad tööpakkumisi sotsiaalmeedia kaudu, mille tulemusel otsustati, et uusi töötajaid hakatakse otsima just sotsiaalmeedia kanalite abil. Samal ajal alustati Töö24.ee esialgse tööportaali arendusega.

Algselt alustati töökuulutuste reklaamimist Töö24.ee Facebooki lehel ja ajapikku loodi Facebooki töökuulutuste gruppe, millega inimesed aktiivselt liitusid ja tööd otsima hakkasid. Nähes potentsiaali sotsiaalmeedias kui kanalis, kust uusi töötajaid efektiivselt ja kiirelt värbamisprotsessi kaasata, võeti vastu otsus, et Töö24.ee saab suurima sotsiaalmeedia kõlapinnaga tööportaaliks Eestis.

Kui varem sai konkureerivate tööportaalide süsteemi lisada oma töökuulutuse ja jääda ootama, kuniks inimesed selle üles leiavad, siis Töö24.ee Facebooki gruppide kaudu jõudis ettevõtja vaid mõne klikiga kuni 400 000 tööotsijani. Tööandjate entusiasm ja huvi sellise lahenduse vastu andis meie meeskonnale motivatsiooni juurde ja tänaseks vaatame lisaks Facebookile ka LinkedIn, Twitter, Instagram ja Snapchat platvormide suunas, et muuta sotsiaalmeedia kaudu värbamist veelgi efektiivsemaks ja tööandjatele mugavamaks.

Sellest eesmärgist lähtudes oleme võtnud südameasjaks luua tööportaal, mis looks väärtust tööandjatele ja -otsijatele pikas perspektiivis. Proovime olla innovatiivsed ja lisada tööportaalile juurde uusi funktsionaalsusi, mis meie kõigi tööelu paremuse poole muudaks. Seetõttu olemegi otsustanud, et Töö24.ee meeskonna põhimissiooniks on hoida kätt pulsil uutel lahendustel ja olla kursis tööandjate/tööotsijate vajadustega tööturul, et arendada pidevalt meie tööportaali paremuse suunas.

MIDA TEEB TÖÖ24.EE KONKURENTIDEST PAREMINI?

Eestis kasutab sotsiaalmeediat igakuiselt üle 600 000 inimese. 56% inimestest kasutab sotsiaalmeediat igapäevaselt keskmiselt 1 tund. Töö24.ee ülesanne ongi teha töökuulutused inimestele sotsiaalmeedia platvormidel nähtavaks, et töökuulutused jõuaksid inimesteni ka siis, kui nad pole parasjagu tööportaalis aktiivselt tööd otsimas. Seega suureneb võrreldes traditsioonilise tööportaalis avaldatava kuulutuse lisamisega sotsiaalmeedia kanalites tööpakkumise reklaamimisel huvitundjate arv hüppeliselt.

Lisaks sellele, on meie kogemus näidanud, et mida rohkem me tööandjate puhul sotsiaalmeediakanaleid kasutame, seda rohkem saavad nad tööpakkumistele kandideerijaid ja täidavad tööandja turunduse eesmärke, jõudes suurema hulga inimesteni.

Lisades tööpakkumise Töö24.ee portaali on garanteeritud sujuv protsess, et tööpakkumise lisamine oleks muretu, lihtne ja kiire. Pärast töökuulutuse lisamist vaatavad meie spetsialistid hoolikalt töökuulutuse üle ning annavad vajadusel teada, kas tööpakkumine vajaks muutmist/täiustamist. Meie eesmärgiks on see, et Sinu töökuulutusele kandideeriks maksimaalne arv inimesi, seega aitame me oma teadmistepagasiga Sinu tööpakkumist tööotsijale atraktiivsemaks muuta!

Lisaks sellele lõhkusime me Töö24.ee meeskonnaga barjäärid, kus tööandja peaks ise oma töökuulutust erinevatesse sotsiaalmeedia kanalitesse postitama hakkama. Meie oleme selle enda õlule võtnud ja pärast töökuulutuse aktiveerimist jagatakse teie töökuulutust automaatselt kõikides meie sotsiaalmeedia kanalites. Meie süsteem valib algoritmi järgi sobivaima kellaaja sotsiaalmeediasse postitamiseks, et töökuulutus jõuaks orgaaniliselt maksimaalse arvu inimesteni!

Meie töökuulutuste paketid on loodud selliselt, et tööandja jõuaks vastavalt oma eelarvele ja vajadustele suurima arvu inimesteni. Võimalik on jõuda kuni 400 000 inimeseni. Kõikide meie pakettide puhul lisatakse töökuulutus Töö24.ee tööportaali ja seda jagatakse ka meie Töö24.ee Facebooki lehel. Võimsamate pakettide puhul jagame töökuulutust automaatselt ka töökuulutuste Facebooki gruppidesse. Uue võimalusena pakub Töö24.ee ka geolokatsiooni põhist töökuulutuse reklaamimist Eestis, mis aitab levitada sõna tööpakkumise kohta Sinu ettevõtte/töö asukoha läheduses.

Edukat tööjõuotsingut soovib
Töö24.ee meeskond


Asukohapõhised töökuulutuste grupid

  • Töökuulutused Tallinnas ja Harjumaal / TÖÖ24

  • Vaata
  • Töökuulutused Eesti saartel ja Läänemaal / TÖÖ24

  • Vaata
  • Töökuulutused Ida-Virumaal / TÖÖ24

  • Vaata
  • Töökuulutused Eestis / TÖÖ24

  • Vaata
  • Tööpakkumised Eestis ja välismaal / TÖÖ24

  • Vaata
  • Töökuulutused/Haltuurad / TÖÖ24

  • Vaata
  • Töökuulutused Lõuna-Eestis / TÖÖ24

  • Vaata
  • Töökuulutused Tartus / TÖÖ24

  • Vaata
  • Töökuulutused Pärnus / TÖÖ24

  • Vaata
  • Töökuulutused Kesk-Eestis / TÖÖ24

  • Vaata
  • Töökuulutused Soomes / TÖÖ24

  • Vaata
  • Töökuulutused Rootsis / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Töökuulutused Austraalias / TÖÖ24.ee

  • Vaata

Valdkonnapõhised töökuulutuste grupid

  • Ehitus & Kinnisvara valdkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Infotehnoloogia valdkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Klienditeenindusvaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Müügivaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Metsandus, metsamehed, metsamasinad, metsatehnika, saetööstus jne....

  • Vaata
  • Tööpakkumised ning töösoovid B, C ja CE kat juhtidele / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Toitlustusvaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Transpordi- ja logistika valdkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Iluteenuste valdkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Energeetika valdkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Finants- ja juhtimisvaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Haridus- ja teadusvaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Koolitus- ja personali valdkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Turva- ja korrakaitse valdkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Kultuuri- ja meelelahutusvaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Loodusteaduste- ja põllumajandusvaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Meedia-, loomemajandus- ja tõlkevaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Mehaanika- ja tehnika valdkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Merendusvaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Riigisektori töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Hotelli- ja turismivaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Turundus- ja reklaamivaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Tööstus- ja tootmisvaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Vabatahtliku töö töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Õigusvaldkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Administratiivtöö valdkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata
  • Elektroonika ja telekommunikatsiooni valdkonna töökuulutused / TÖÖ24.ee

  • Vaata

Ostu- & müügigrupid

  • OSTAN JA MÜÜN / Eesti suurim Ostu- ja Müügigrupp

  • Vaata
  • Mööbel ja tehnika/ Reeglite vaba

  • Vaata
  • Müüa/ ära anda kodumasinad, mööble, nõud

  • Vaata
  • Autod ning varuosad müügiks!

  • Vaata
  • Võru, Osta, Müün, Vahetan, Annan ära

  • Vaata

Vabaaja grupid / Meelelahutus / Diskussioon