Töö24 portaalis parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame kasutada Google Chrome veebibrauserit. Kasutades alternatiivseid veebrausereid võib esineda väiksemaid probleeme.

Mihkel Reispass

 • Uuendatud

  27.05.2020

Enesekirjeldus

Iseloomult olen optimistlik, avatud, abivalmis ja ei karda suhtlemist. Tööalaselt olen oma tegemistes täpne ja järjekindel; hea kohanemisvõime, pingetaluvuse ja ajaplaneerimisoskusega. Panustan alati meeskonnatöösse ja püüan olla abiks uute ideede väljamõtlemisel.

Vabal ajal tegelen aktiivselt spordiga: mängin võrkpalli ja indiacat (kahekordne Eesti meister), tantsin rahvatantsurühmas (osalesime 2019.a XX tantsupeol “Minu arm“) ja harrastan mälumängu ja sudokut.

Haridus

 • 1973 - 1984 Tallinna 32. KeskkoolKeskharidus
 • 1984 - 1985 Tallinna 19. TehnikakoolKutseharidus müürsepp-pottsepp
 • 1990 - 1994 Tallinna TehnikaülikoolKõrgharidus ärisuunitlusega ökonomist

Töökogemus

 • August 2018 - December 2019 Statistikaamet - palga tiimi analüütik

  Peamised tööülesanded: ettevõtete nõustamine – MTA klienditoelt saabunud küsimustele vastamine; suurte ettevõtete ja omavalitsuste personaalne koolitamine ettevõtetes; TÖRi andmete kodeerimine (ametinimetus, töökoha aadress on ebatäpne või kodeerimata), kodeeritavate andmete analüüs; REGREL infotundide raames maakondades ametite klassifikaatori koolitustel koolitajana osalemine; statistikatöö 21102 Töötasu struktuur andmete kodeerimine; ARO andmetöötlejate koolitamine (ametinimetuse ja töökoha tegevusala kodeerimine).

 • June 2015 - March 2019 SA Innove - kodeerimise ekspert

  Igal aastal ca üks kuu PISA (Program for International Student Assessment – OECD) rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise uuring) põhitesti õpilaste küsimustikes sisalduvate vanemate ametite kodeerimise ekspert.

 • February 1998 - May 2018 Statistikaamet - metoodik

  Peamised tööülesanded: Statistikaameti hallata olevate rahvusvaheliste ja riigisiseste klassifikaatorite uute versioonide väljatöötamises osalemine ning rahvusvaheliste klassifikaatorite ja nende lisamaterjalide tõlkimine eesti keelde. Õigusaktide muudatuste jälgimine ja osalemine klassifikaatoreid puudutavate õigusaktide eelnõude väljatöötamisel. Küsimustike klassifikaatorite ja loendite koostamine, ühtlustamine ja iMeta andmebaasi kandmine, sh inglise keelde tõlgitud majandusüksuste küsimustike klassifikaatorite ja loendite ühtlustamine ja iMetasse kandmine ning vajadusel muutmine; kodeeritavate andmete analüüs. Statistikaameti Eurostatis ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides esindamine.

 • November 1996 - January 1998 AnSis RKM - täiskasvanute koolitaja

  Tegelesin arvutiõppe juhendajana ja kodeerisin Leibkonna eelarve uuringut.

Täiendkoolitus

 • Terminipäevak „Mõtestades mõistet“ Eesti Maaülikool, Kaitseväe Akadeemia, Tartu Ülikool · 2020 · 8 tundi · Tartu
 • Eesti õigekeelsus ja ametitekstide koostamine Tartu Ülikool · 2017 · 5 tundi · Tallinn
 • Programmeerimise alused Tartu Ülikool · 2016 · 78 tundi · Tallinn
 • Nomenclatures, Classifications and their Harmonisation Eurostat · 2009 · 40 tundi · Austria
 • Classifications and their Harmonisation INSEE L’Institut national de la statistique et des études économiques · 2006 · 40 tundi · Rumeenia
 • Inglise keele kursused Generum · 2006 · 120 tundi · Tallinn
 • Projektijuhtimine Helvetia Balti Partnerite OÜ · 2006 · 8 tundi · Tallinn
 • Rahandusministeeriumi ja valitsemisala sisekoolitajate õppeprogramm Rahandusministeerium · 2006 · 76 tundi · Tallinn

Keeled

 • eesti

  Mõistmine: Kuulamine C2 Lugemine C2

  Rääkimine: Suuline suhtlus C2 Suuline esitlus C2

  Kirjutamine: C2

 • vene

  Mõistmine: Kuulamine B2 Lugemine B2

  Rääkimine: Suuline suhtlus B2 Suuline esitlus B2

  Kirjutamine: B2

 • inglise

  Mõistmine: Kuulamine B2 Lugemine B2

  Rääkimine: Suuline suhtlus B2 Suuline esitlus B2

  Kirjutamine: B2

Arvutioskus

 • MS Excel, MS Outlook, MS Word, OpenOffice

  Edasijõudnud

 • Adobe Acrobat, Gmail, Internet Explorer, Mozilla Firefox

  Kesktase

 • Access, CorelDraw; SAS

  Algaja

Oskused

 • Analüütik, klassifikaatorite ja kodeerimiste ekspert, metoodik

  Olen üle 20 aasta töötanud Statistikaametis klassifikaatorite ja küsimustike alal ning olen kahel rahva ja eluruumide loendusel (2000. ja 2011. aastal) olnud tegevusalade ja ametite kodeerimise ja analüüsi ekspert ning juhendanud ca 70 kodeerija tööd. Samuti aitasin koostada REL küsimustikku ja õpetasin küsitlejaid. Automaatkodeerimiseks töötasin välja kõikidele RELis kasutatud klassifikaatoritele (ametid, tegevusala, usk, keel jne) andmetöötlusreeglid (nn sõnastikud), mis lihtsustas tunduvalt kodeerijate tööd ja vähendas nende töökoormust. Viimasel töökohal palga tiimi analüütikuna analüüsisime TÖR andmeid kasutades statistilise analüüsi tarkvara SAS. Nõustasime REGREL infotundide raames ettevõtteid, tegime kolm videokoolitust ja aitasime suurettevõtetel ameteid kodeerida. Selle tulemusena sai soovitud 95% asemel ameteid 97,05% ja töökoha aadresse 96,73% kodeeritud. Enne seda töötasin küsimustike tiimis metoodikuna, kus koostasime küsitlusankeete, juhendeid vastajatele ja küsitlejatele ning koolitasime küsitlejaid. Haldasin Statistikaameti küsimustike andmebaasi (loendid, muutujad, mõisted jne). Osalesin ajavahemikus 01.01.2010 – 31.12.2013 rahvusvahelises täiskasvanuhariduse arendamise programmis „PIAAC-Eesti“ küsimustiku eksperdina ja koolitasin küsitlejaid. Osalesin PISA (Program for International Student Assessment - OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise uuring) põhitesti õpilaste küsimustikes sisalduvate vanemate ametite kodeerimise eksperdina vastavalt ISCO-08 standardile.

Eelistused

 • Eelistatud valdkonnad

 • Riigi- ja avalik halus

 • Haridus / Teadus

 • Eelistatud ametikoht

 • Analüütik, klassifikaatorite ja kodeerimise ekspert, metoodik, riigiameti peaspetsialist

 • Klassifikaatorite ekspert, metoodik, analüütik

Saadavus

 • Täistööaeg

 • Tähtajatu

 • Osaline tööaeg

 • Tähtajaline