Töö24 portaalis parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame kasutada Google Chrome veebibrauserit. Kasutades alternatiivseid veebrausereid võib esineda väiksemaid probleeme.

Finants/administreerimine

 • Uuendatud

  07.04.2020

Enesekirjeldus

Tere!

Olen 16-aastase raamatupidajastaaziga ja majandusalse kõrgharidusega raamatupidaja, kes soovib leida lühiajaliselt tööd raamatupidamisvaldkonnas või sellega seotult. Võib olla ka andmesisetustöö vms. Lühiajaliselt sellepärast, et olen lapseootel ja saan töölepnguga töötada maksimaalselt augusti alguseni. Avatud olen ka teistele koostöövormidele. Tööaja osas sobib osaline tööaeg, täistööaeg, projektipõhine,kui ka vabakutseline.

Loomult olen tahtejõuline, kohusetundlik, korrektne, täpne, aus, lojaalne, paindlik, koostööaldis, hea suhtleja, tulemustele orienteeritud, algatus-, analüüsi-,vastutus- ja otsustusvõimeline, kiire õppimis - ja arenemisvõimega, hea kohanemisvõimega ning hea pingetaluvusega. 

Teadmised omandanud: raamatupidamine algdokumentidest aastaaruandeni, personalijuhtimine, dokumendihaldus ja sekretäritöö, statistika, juhtimine, planeerimine, majanduskontroll.

Keeltest valdan emakeelena eesti keelt. Võõrkeeltena inglise ja vene keelt. Eelnevalt on töös vajalik olnud nii inglise kui ka vene keele oskus. Inglise keelt peamiselt kirjas, kuid tuli ette ka telefonikõnesid. Vene keelt telefonitsi suhtlemisel klientidega. Koolis olen veel õppinud saksa ja soome keelt. Soome keel on ka töös veidi rakendust leidnud, kuid saksa keelt ei ole üldse vaja läinud.
Haridus

 • 1985 - 1993 Obinitsa PõhikoolPõhiharidus
 • 1993 - 1996 Vastseliina KeskkoolKeskharidus
 • 1996 - 1998 Tartu Toidutööstus- ja TeeninduskoolKutseharidus sekretär-raamatupidaja
 • 1998 - 2003 Eesti PõllumajandusülikoolKõrgharidus raamatupidamine ja rahandus

Töökogemus

 • February 2004 - October 2004 Collect OÜ - sekretär-raamatupidaja

  Tegelemine ostu- ja müügiarvetega, suhtlemine klientidega, ostjate arvelduste jälgimine ja krediidihaldus, pangatehingud, jooksev asjaajamine, pearaamatupidaja asendamine. Ajutiselt kohtuvälise võlamenetleja asendamine ja Tartu kontori juhataja asendamine. Ettevõtte pakkus krediidihaldusteenust, inkassoteenust ja õigusabiteenust. Saavutused: Kogemused ajutiselt ettevõtte Tartu filiaali juhtimise ja kohtuväliste võlgade menetluse osas. Pearaamatupidaja asendamine. Raamatupidamisprogrammi Kardinal tundmaõppimine ja töö käigus kasutamine.

 • October 2004 - April 2011 DPD Eesti AS - vanemraamatupidaja

  Tööülesanded viimati:Puhkuse-ja töötasu arvestus(al. juuni 2005), personaliarvestus (al. juuni 2005), ostureskontro (al. okt.2004), Maksuametile deklaratsioonide esitamine (TSD al. juuni 2005, KMD juuni 2006),kvartaalne aruanne Eesti Pangale(al. juuni 2006), erinevad aruanded Statistikaametile (al. jaan.2008), Baltikumi Grupile ja emaettevõttele (al. jaan.2008) majandusaasta aruande lisade koostamine (al. jaan. 2007). Varasemalt al. okt.2004- jaan.2008 veel: kassa-ja pangatehingud, lähetused, kuluaruanded, põhivara arvestus, müügireskontro. Pearaamatupidaja-finantsjuhi ja raamatupidaja asendamine. Saavutused: Raamatupidamisprogrammi Merit Palk kasutusele võtmine, Hansa Financial programmis kasutajate loomine ja erinevate seadistste tegemine. Puhkuseavalduste jm raamatupidamisse laekuvate alusdokumentide ning aruannete põhjade loomine ja kasutusele võtmine. Raamatupidamisosakonna laienedes uute inimeste väljaõpetamine (2 uut töötajat).

 • June 2011 - February 2012 Rattakuller OÜ - pearaamatupidaja

  Ettevõtte raamatupidamistoimingud otsast lõpuni (müügi- ja ostureskontro, pangatoimingud, palgaarvestus, aruandvad isikud, deklaratsioonid Maksuametile, aruanded Statistikaametile. Lisaks ettevõtte ühe omaniku teiste väiksemate ettevõtete raamatupidamise teostamine. Saavutused: Uue raamatupdamisprogrammi(Tresoor) kasutuselevõtt ja raamatupidamissüsteemi korrastamine(eelnevalt puudus süstemaatilisus ja 2011a raamatupidamisandmetest ei olnud võimalik genereerida adekvaatseid aruandeid). Jetpak kaubamärgi kasutuselevõtuga ja sellest tulenevalt ühelt ettevõttelt teisele ülemineku protseduuride teostamine.

 • February 2012 - February 2015 MyFinance OÜ - raamatupidaja

  Raamatupidamisteenuse osutamine klientidele. Kõik vajalikud toimingud algdokumentidest aastaaruandeni (sh palgaarvestus). Lisaks Soome raamatupidamine ja palgaarvestus.

 • March 2015 - July 2015 Bau24 OÜ - raamatupidaja

  Müügi- ja ostureskontro, pangatoimingud, palgaarvestus, deklaratsioonid Maksuametile.

 • September 2015 - July 2019 Fortum CFS Eesti OÜ - pearaamatupidaja

  Kontserni Eesti ettevõtete ja Eesti püsivat tegevuskonta omavate ettevõtete pearaamatu toimingud. Aruandlus Statistikaametile ja Eesti Pangale. Deklaratsioonid Maksuametile.

 • August 2019 - January 2020 Marmel Kinnisvara OÜ - raamatupidaja

  Raamatupidamistoimingud algdokumendist aastaaruandeni.

Täiendkoolitus

 • Krediidijuhtimise seminar Krediidiinfo AS · 2005 · 1 päev · Tallin
 • Raamatupidaja Täiendõpe II (Maksuseadusandlus) Majandusarvestuse Keskus · 2005 · 1 päev · Tallinn
 • Palgaseadus - tõlgendamine, rakendamine ja kohtupraktika Eesti Maksumaksjate Liit · 2005 · 1 päev · Tallinn
 • Tabelarvutus ja andmeanalüüs (MS Excel 2003 baasil) Audentes Ariko Arvutikool · 2006 · 3 päeva · Tallinn
 • Kulude arvestus Audentes Ariko AS · 2006 · 1 päeva · Tallinn
 • Raamatupidaja täiendõpe III Majandusarvestuse Keskus · 2007 · 3 päeva · Pärnu
 • Varade arvestus ESTADA-K OÜ · 2007 · 1 päev · Tallinn
 • SOOME maksuküsimused ja ehitusteenus RMP Eesti OÜ · 2012 · 1 päev · Tallinn
 • Soome praktiline raamatupidamine Reiting PR OÜ · 2014 · 2 päeva · Tallinn
 • Raamatupidajate päev: Muutumismäng RMP Eesti OÜ · 2015 · 1 päev · Tallinn
 • Uuemat erisoodustustes ATTELA Advokaadibüroo · 2016 · 1 päev · Tallinn
 • Teejuht 2018. aastaks Eesti Raamatupidajate Konverents · 2017 · 1 päeva · Tallinn
 • Suveseminar 2018 Eesti Maksumaksjate Liit · 2018 · 1 päeva · Tallinn
 • Raamatupidajate päev 2018: numbrite mäng Äripäev AS · 2018 · 1 päev · Tallinn
 • Business English A2.2 Tallinn Language Centre · 2018 · 60 akadeemilist tundi · Tallinn

Keeled

 • Inglise keel

  Mõistmine: Kuulamine B2 Lugemine B2

  Rääkimine: Suuline suhtlus B2 Suuline esitlus B1

  Kirjutamine: B2

 • Vene keel

  Mõistmine: Kuulamine B2 Lugemine B2

  Rääkimine: Suuline suhtlus B1 Suuline esitlus B1

  Kirjutamine: A2

 • Soome keel

  Mõistmine: Kuulamine B1 Lugemine B1

  Rääkimine: Suuline suhtlus A2 Suuline esitlus A2

  Kirjutamine: A2

 • Saksa keel

  Mõistmine: Kuulamine A1 Lugemine A1

  Rääkimine: Suuline suhtlus A1 Suuline esitlus A1

  Kirjutamine: A1

Eelistused

 • Eelistatud valdkonnad

 • Finants

 • Assisteerimine / Administreerimine

 • Eelistatud ametikoht

 • raamatupidaja, raamatupidaja assistent

 • töö andmetega või ka administreerimine

Saadavus

 • Täistööaeg

 • Hooajaline

 • Osaline tööaeg

 • Lühiajaline