Töö24 portaalis parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame kasutada Google Chrome veebibrauserit. Kasutades alternatiivseid veebrausereid võib esineda väiksemaid probleeme.

Otsin huvitavat ja meeldivat tööd

 • Uuendatud

  12.03.2019

Enesekirjeldus

Otsin tööd, mis oleks aktiivne, saab inimestega suhelda, arendab/ täiendab teadmisi ja paneb proovile.

Haridus

 • 1994 - 2003 Pärnu Niidupargi GümnaasiumPõhiharidus
 • 2003 - 2005 Sindi GümnaasiumKeskharidus Kaubandus/Majandus
 • 2005 - 2007 Pärnumaa KutsehariduskeskusKutseharidus Laomajandus
 • 2014 - 2016 Sindi GümnaasiumKeskharidus Sotsiaalkallak

Töökogemus

 • September 2007 - June 2010 Viking spa hottell - Ettekandja/Baaridaam

  Klientide teenindamine restoranis

 • May 2012 - February 2014 AS Pärnu Haigla - Hooldustöötaja

  Patsientide hooldamine

 • February 2014 - December 2014 Scanfil OÜ - Elektroonika komponentide komplekteerija

  Töökäskude järgi elektroonika komponentide kokku komplekteerimine.

 • December 2014 - March 2016 Scanfil OÜ - Elektroonika tootmis liinijuht

  Päevaülesannete jaotamine oma tootmislõigu töötajate vahel Päevaülesannete täitmise tagamine vastavalt plaanidele ja tööohutuse-,tuleohutuse-,kvaliteedinõuetele Liinil kehtivate juhendite ja standardite täitmise tagamine Liini inimressursside juhtimine Töökohtade varustamine töövahendite, materjalidega, informatsiooniga Töötajate varustamine isikukaitsevahenditega Töötajate tööaja- ja tööarvestuse pidamine Töötaja normitäituvuse tagamine Töödistsipliini tagamine vastavalt sisekorraeeskirjadele ja vahetuse töökorraldusele Tootmisinventuurides osalemine

 • March 2016 - April 2018 Scanfil OÜ - Keskastmejuht

  Amet: Kvaliteedikontrollide juht Päevaülesannete täitmise tagamine vastavalt plaanidele ja tööohutuse-,tuleohutuse-,kvaliteedinõuetele Töökohtade varustamine töövahendite, materjalidega, informatsiooniga Töötajate varustamine isikukaitsevahenditega Osalemine uute töötajate väljaõppes, koolitatuse tagamine, oskuste maatriksi uuendamine Töökäskude, saatelehtede ja tööga seotud dokumentatsiooni töötajatele edastamine ja tagastuse tagamine. Töötajate tööaja- ja tööarvestuse pidamine IPC koolituse läbimise ajakohasuse tagamine Töödistsipliini tagamine vastavalt sisekorraeeskirjadele ja vahetuse töökorraldusele Lähtuvalt vajadusest tööoperatsioonide teostamine Töökohtade organiseerituse ja puhtuse tagamine, vastavalt töökohaskeemidele (5S) Materjali ja energia korrapärase kasutamise jälgimine Töötajate vajaduse kitsaskohtade ja ülejääkide minimeerimine Ressursside paigutamine vastavalt tootmisplaanile Tööohutusalane juhendamine, töötajate ja andmete arhiveerituse tagamine Kvaliteedikontrollide puhkuste planeerimine vastavalt puhkuste ajakavale Kvaliteediandmete kogumise ajakohasuse kindlustamine Kõikide ülesannete täitmine vastavalt ettevõttes kehtivale raamistikule ja protseduurireeglitele Kvaliteedikontrollidele päevaülesannete jaotamine. Anda ettevõtte nimel korraldusi viimaks ellu oma töölõigu või allüksuse eesmärke. Seda vastavalt juhtimisulatusele ja –printsiipidele ettevõttes, kooskõlas otsese ja funktsiooni juhiga. Kvaliteediriskidest ette kandmine ja tootmise peatamine riski tuvastamisel, eelneval kokkuleppel otsese juhiga. Kohustus teavitada juhtkonda viivitamatult tootmist takistavatest kvaliteediprobleemidest. Kõikide tööde ja tegevuste planeerimine, organiseerimine, eestvedamine ja kontroll oma allüksuses või protsessi lõigus. Seda vastavalt ettevõttes kehtivatele reeglitele ja standarditele.

 • May 2018 - December 2018 Siivouspalvelu Hartlin - Puhastusteenindaja

  Kontorite, koridoride, klientide kodude koristus.

Täiendkoolitus

 • Practical Problem Solving Scanfil OÜ · 2015 · 4 tundi · Eesti
 • Juhtide juhtimistreening TJO Konsultatsioonid · 2015 · 2 päeva · Eesti
 • 8D raporti koolitus Scanfil OÜ · 2016 · 2 tundi · Eesti
 • IPC-A-610 Acceptability of Electronic Assemblies Association Connecting Electronics Industries · 2016 · 5 päeva · Eesti
 • Leader Standard Work training Scanfil OÜ · 2017 · 2 päeva · Eesti
 • Toyota KATA Scanfil OÜ · 2018 · 1 päev · Eesti

Keeled

 • Eesti keel

  Mõistmine: Kuulamine C2 Lugemine C2

  Rääkimine: Suuline suhtlus C2 Suuline esitlus C2

  Kirjutamine: C1

 • Vene keel

  Mõistmine: Kuulamine A1 Lugemine A1

  Rääkimine: Suuline suhtlus A1 Suuline esitlus A1

  Kirjutamine: A1

 • Soome keel

  Mõistmine: Kuulamine A1 Lugemine A1

  Rääkimine: Suuline suhtlus A1 Suuline esitlus A1

  Kirjutamine: A1

 • Saksa Keel

  Mõistmine: Kuulamine A1 Lugemine A1

  Rääkimine: Suuline suhtlus A1 Suuline esitlus A1

  Kirjutamine: A1

 • Inglise keel

  Mõistmine: Kuulamine B1 Lugemine B1

  Rääkimine: Suuline suhtlus B1 Suuline esitlus B1

  Kirjutamine: B1

Arvutioskus

 • MS Excel

  Tavakasutaja

 • MS PowerPoint

  Kesktase

 • MS Word

  Kesktase

Eelistused

 • Eelistatud valdkonnad

 • Assisteerimine / Administreerimine

 • Eelistatud ametikoht