Töö24 portaalis parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame kasutada Google Chrome veebibrauserit. Kasutades alternatiivseid veebrausereid võib esineda väiksemaid probleeme.

Töösuhte korrektne alustamine ja lõpetamine - Töö24.ee tööportaal

Nii nagu tavaliselt ka muudes õigussuhetes kasutatakse kirjalikku vormi, siis nii kasutatakse seda ka töösuhte vormistamisel. Minu soovitus on see, et kasutage kirjalikku töölepingut või kirjastage tööleping digiallkirjastades.

03. May 2018

Jaga

Töösuhte korrektne alustamine ja lõpetamine - Töö24.ee tööportaal

03. May 2018


1) Töölepingu sõlmimine

Nii nagu tavaliselt ka muudes õigussuhetes kasutatakse kirjalikku vormi, siis nii kasutatakse seda ka töösuhte vormistamisel. Minu soovitus on see, et kasutage kirjalikku töölepingut või kirjastage tööleping digiallkirjastades. Teadmiseks, et töölepingu peaks sõlmima kas enne tööle asumist või hiljemalt tööga alustamisega samal päeval. Vältige olukordi, kus teid kutsutakse tööle ja lubatakse, et sõlmime Teiega töölepingu kunagi hiljem.

2) Tutvuge töölepinguga põhjalikult

Enne töölepingu allkrijastamist, soovitan võtta aega ja rahulikult töölepinguga tutvuda. Iga küsimust tekitava asja puhul kontrollida ja konsulteerida eelnevalt teadjatage, sest iga tööleping, mida te allkirjastate, on hiljem vundamentaalne lähtepunk võimalike tülide lahendamisel. Allkirjastatavat lepingut tuleks alati kontrollida ja sellest lõplikult aru saada.

3) Kontrollige osapoolte tausta

Soovitus enne töölepingu sõlmimist nii tööandjale kui ka tööotsijale on see, et veenduda eelnevalt teise osapoole usaldusväärsuses. Selleks on sobilik kasutada kas Google’it, Facebooki või äriregistrit. Võimalike probleemide üles kerkimisel tasuks teise osapoolega sel teemal arutleda ja seejärel otsustada, kas leping sõlmida või mitte.

4) Tasuta proovipäevi seaduse mõistes ei eksisteeri

Üks probleem, mis praktikas esineb, on see, et inimene kutsutakse proovipäevale. Seaduse järgi sellist asja ei eksisteeri nagu tasuta proovipäev. Proovipäev kui selline on seadusega kooskõlas kahel juhul. Esimesel juhul siis, kui inimene vaatab, mida inimest ees ootavad tööülesanded endast kujutavad ilma kätt külge panemata ja teisel juhul siis, kui Töötukassa saadab proovipäevale.

5) Kohustuslikud andmed töölepingus

  • Kes on tööandja;
  • Kes on töötaja (andmed);
  • milliseid tööülesandeid hakkab töötaja täitma;
  • mis on töötaja ametinimetus;
  • kas tööleping on tähtajaline või tähtajatu;
  • kas töötajale kohaldatakse katseaega või mitte (seadus lubab katseajaga töötamist kuni 4 kuud);
  • kas töötajal on kindel kuupalk või tunnipalk;
  • kuidas käib tööajaarvestus;
  • kui palju ja millisele kontole makstakse palka.

6) Maksu- ja tolliametis tööle registreerimine

Töösuhe muutub ametlikuks sellest hetkeks, kui tööandja on töösuhte registreerinud Maksu- ja Tolliametis. Kui teiega ei ole veel sõlmitud kirjalikul või digitaalsel kujul töölepingut, kuid teid on registreeritud ettevõtte töötajana Maksu- ja Tolliametis, siis võite südamerahuga arvestada, et teie töösuhe on ametlik.

7) Töölepingu lõpetamine

Kui olete jõudnud faasi, kus töölepingut tuleks lõpetada, siis tuleb arvestada, et töölepingut saab lõpetada erinevatel asjaoludel.

Kui tööandja soovib ise lõpetada omal algatusel töösuhet, siis tööandjal tuleks seda kirjalikult ette teatada. Kirjalikul töösuhte lõpetamisel peab tööandja teatama, miks töösuhet lõpetatakse ja hea oleks, kui selles oleks välja toodud paragrahvid, mida töötaja saaks ise vajadusel üle kontrollida.

Töötaja saab töösuhet lõpetada korraliselt 30-päevase etteteatamisega. 30 päeva jooksul peab veel töötamist jätkata ja peale selle aja möödumist saab töösuhte nimetada lõppenuks.

Kui tegemist on katseajal viibiva töösuhtega, siis on nii töötajal kui ka tööandjal võimalik 15 päevase etteteatamisega lõpetada töösuhe.

Viimase võimalusena lõpetavad osapooled ühisel üksmeelel töösuhte. Seda võib teha kasvõi samal päeval.

Teadmiseks, et kui töösuhe on mingil loetletud viisidest lõpetatud, siis lasub tööandjal kohustus tasuda töötajale lõpparve töötamise viimasel päeval. Tööandja ei või omavoliliselt lõpparvest midagi kinni pidada ilma töötaja kirjaliku nõusolekuta. Seda tasuks meeles pidada, sest just selle vastu eksitakse praktikas üsna tihti.

Kui tekib erinevaid vaidlusi või pretensioone, et töösuhe lõpetati ebaõiglaselt või lõpparve tasumisel tehti viga, siis on väga tähtis järgida 30-päevast tähtpäeva, mille jooksul peate ühendust võtma tööinspektsiooniga või pöörduma kohtusse oma kaebusega.

8) Ole ettevaatlik

Kui tööle asumisel, töösuhte kestel või lõpetamisel tekib õiguslike nüansse, siis kindlasti soovitan ma suhelda tööinspektsiooni tasuta infotelefoniga. Sealt saate kõige paremad ja pädevamad vastused enda püsitatud küsimustele ja probleemidele. Kui suhted on läinud kriitiliseks, siis kindlasti soovitaks tööandjaga suhelda kirjalikus vormis, kasvõi SMS-i teel. Miks see vajalik on? Sest siis, kui peaks hiljem tekkima vaidlus, siis on teil end hea kaitsta nende väidetega, millist infot ja dialoogi omavaheliselt vahetati.

Tanel Riivits
Themis Õigusbüroo OÜ jurist
https://www.themis.ee/