Töö24 portaalis parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame kasutada Google Chrome veebibrauserit. Kasutades alternatiivseid veebrausereid võib esineda väiksemaid probleeme.

Tartu noorte töömalev otsib toredaid tööandjaid!

Tartu noorte töömalev pakub noortele suvel, õpingute välisel ajal, võimalust sisustada aega kasulikult ja huvitavalt nii tööandjale, kui ka noorele endale.

08. Feb 2018

Jaga

Tartu noorte töömalev otsib toredaid tööandjaid!

08. Feb 2018

Tartu noorte töömalev pakub noortele suvel, õpingute välisel ajal, võimalust sisustada aega kasulikult ja huvitavalt nii tööandjale, kui ka noorele endale.

Tartu noorte töömaleva rühmad jagunevad kaheks:

  • 13-14 aastased noored; 
  • 15-19 aastased noored.

Tavapäraselt on ühes rühmas 10-20 noort. Tehakse ka erandeid ja moodustada võib ka väiksemaid rühmi, kus 10-20 noort jagunevad mitme tööandja peale ära.

Tööandjal võiks tööd pakkuda suve perioodil alates 15.06-25.08.2018.

Noorte tunnitasu on miinimum tunnitasu.

2017.aastal võttis Tartu noorte töömalevast osa ligi 300 noort. Töömalevad jagunevad linnasisesteks ja linnavälisteks rühmadeks.

Tartu noorte töömaleval on üle 25 koostööpartneri tööandjateks. Näiteks: Circle K, COOP, ERM, Põllumajandus Muuseum ja paljud erinevad põllumajandusettevõtted.

§ 1. Kerged tööd 

 (1) 13–14-aastasel alaealisel või 15–16-aastasel koolikohustuslikul alaealisel on lubatud teha eelkõige järgmisi kergeid töid: 
 1) põllumajandustööd, näiteks aia- või põllukultuuride istutamine, rohimine, kastmine või muldamine, saagi koristamine, marjade või puuviljade korjamine, köögivilja puhastamine või müügiks ettevalmistamine; 
 2) kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks kauba lahtipakkimine või asetamine riiulitele, hinnasiltide või etikettide kleepimine, pakkematerjalide või pakendite ettevalmistamine, väikesemõõduliste esemete pakkimine, reklaamnäidiste või reklaamtrükiste jagamine; 
 3) toitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd, näiteks laudade katmine, nõude koristamine või pesemine, ruumide koristamine; 
 4) käsitööesemete, näiteks suveniiride valmistamine või abistamine nende müümisel; 
 5) ravimtaimede kogumine, kuivatamine või pakkimine; 
 6) kontoritöö, sh töö kuvariga; 
 7) puhastus- või koristustööd; 
 8) haljastustööd.

Kuna noori, kes töömalevas osaleda soovivad, on palju, siis selleks otsib Tartu noorte töömalev ka uusi tööandjaid, kes aitaks noortel saada töökogemuse ja elamuse võrra rikkamaks.

Kui Te tunnete ära ennast selles rollis, siis võtke palun Tartu noorte töömalevaga ühendust.

Lisainfo:
http://www.tartunoortemalev.ee/  

Kontaktisik:
Tartu noorte töömaleva koordinaator 
Anne Noortekeskus 
Vladislav. Albrant@raad.tartu.ee 
58864802