Töö24 portaalis parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame kasutada Google Chrome veebibrauserit. Kasutades alternatiivseid veebrausereid võib esineda väiksemaid probleeme.

Millised teemad tekitavad töösuhetes kõige enam vaidlusi?

"Ebakvaliteetse töö tõttu palga maksmisest keeldumine pole seadusega kooskõlas ning juristi pilgu läbi peaks sel juhul palga siiski töötajale välja maksma. Juhul, kui ei peeta võimalikuks töösuhet jätkata, tuleb välja..."

31. May 2018

Jaga

Millised teemad tekitavad töösuhetes kõige enam vaidlusi?

31. May 2018


1) Palka ei maksta, sest töö on ebakvaliteetselt tehtud

Ebakvaliteetse töö tõttu palga maksmisest keeldumine pole seadusega kooskõlas ning juristi pilgu läbi peaks sel juhul palga siiski töötajale välja maksma. Juhul, kui ei peeta võimalikuks töösuhet jätkata, tuleb välja maksta ka lõpparve. Kinnipidamisi, mis kaasnevad sellega, et töö oli kehvasti või ebakvaliteetselt tehtud ning tööandja sai kahjumit, on tööandjal võimalik sisse nõuda ainult eraldiseisva nõude läbi kohtus või töövaidluskomisjonis. Seda ka vaid juhul, kui töötaja pole kirjaliku nõusolekuga kinnitanud, et tekitatud kahju võib tema lõpparves kinni pidada. Tegemist on ühe olulise rusikareegliga, mille vastu sageli eksitakse.

2)Palka ei maksta, sest tööandjale pole raha laekunud

Ka see põhjendus ei ole seadusega kooskõlas. Inimlikult võib küll üritada mõista, et tööandjal hetkel raha pole, kuid see pole seaduse tähenduses vabandatav asjaolu. Kui inimeste vahel on töösuhe, ei pea töötaja jagama tööandja ärilisi riske. Ärilise riski jagamine võib eksisteerida vaid ettevõtte osanike vahelistes suhetes, mis ei ole töösuhted. Tööandja kohustus on siiski maksta välja töölepingus ette nähtud palk. Juhul, kui on tekkinud palga viivitus, on võimalik töötajal põhjendusel tööleping üles öelda või nõuda viiviseid palga viivitamise eest. Viivise määra seab seadus.

3) “Ära homme enam tööle tule” / “Ma homsest enam tööle ei tule”

Ka see pole täielikult seadusega kooskõlas. On üksikuid erandlikke juhtumeid, mille puhul on võimalik lõpetada tööleping päevapealt ning korrektselt seaduse järgi. Selliseid juhtumeid nimetatakse erakorralisteks ülesütlemisteks. Üks äärmuslikematest näidetest oleks see, kui töötaja on ettevõttest varastanud või ettevõtte raha või vara omastanud. Muul juhul kätkevad erakorralised ülesütlemised etteteatamise tähtaega, seda nii töötaja kui ka tööandja seisukohast lähtuvalt.

4) Makstud palk on ebapiisav või lõpparvet ei ole tasutud

Selliste olukordade tuvastamiseks peaks töötaja esitama tööandjale kas kirjalikus vormis või SMSi teel nõude palgalehtede saamiseks. Palgalehtede esitamise nõue on seadusest tulenev – töölepinguseadus sätestab täpselt, et kui töötaja nõuab palgalehte, on tööandjal kohustus see talle esitada ning tegemist ei ole valikulise küsimusega. Palgalehes peavad olema ära näidatud erinevad komponendid, näiteks, kui palju on töötajalt kinni peetud makse ning palju ja millise arvestuse alusel on töötajal olnud väljamakseid.

Töö24.ee tööportaal - www.töö24.ee