Töö24 portaalis parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame kasutada Google Chrome veebibrauserit. Kasutades alternatiivseid veebrausereid võib esineda väiksemaid probleeme.

Mida toob endaga kaasa uus isikuandmete kaitse seadus?

Euroopa Liidu ülene isikuandmete kaitse määrus toob endaga kaasa muudatusi. Ettevõtetele tähendab see oma praeguste isikuandmete töötlemise protsessi ümber muutmist.

13. Mar 2018

Jaga

Mida toob endaga kaasa uus isikuandmete kaitse seadus?

13. Mar 2018

Kõige suurem vajadus oma teadmiste täiendamiseks tuleb siis, kui seadusandja teeb muudatusi seadustes ja ettevõtetel tuleb oma tööprotsessid nendega vastavusse viia. Tihti tulevad seadusemuudatused varajase etteteatamisajaga, kuid inimloomuses on juba see, et uue seadusandlusega viiakse end kurssi viimasel minutil. 

25.mail jõustub Euroopa Liidu üleselt uus isikuandmete kaitse seadus, mis puudutab nii suuremal kui ka vähemal määral Eesti ettevõtjaid, kes puutuvad kokku isikuandmetega. 

Euroopa Liidus on andmekaitseseadus püsinud muutumatuna aastast 1995. 23 aasta jooksul on isikuandmete töötlemises ja nende kasutamises väga palju muutunud - tehnoloogiad on 1995.aastaga võrreldes drastiliselt arenenud ja üha delikaatsemat informatsiooni jagatakse ettevõtetele igapäevaselt. Euroopa Liidu eesmärgiks on kaitsta oma kodanike heaolu ja turvalisust ning tänapäevases infotehnoloogia ajastus on just isikuandmete kaitsmine üks suurimaid prioriteete üksikisiku turvalisuses ja ka riiklikus julgeolekus.

Andmekaitsereform toob endaga kaasa hulgaliselt muudatusi, mis tähendab seda, et ettevõtte isikuandmete töötlemine ja nende kogumine tuleb viia vastavusse GDPR'i (General Data Protection Regulation) ehk isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega. Kui ettevõte ei suuda oma tegevusi GDPR'i nõuetega vastavusse viia, siis võidakse ettevõttele määrata väiksema eksimuse puhul kuni 2%-ne ja suure eksimuse puhul kuni 4%-ne ettevõtte eelmise aasta ülemaailmsest käibest või kuni 20 000 000€ trahv.

25.mai on juba ukse taga. Kui Te pole jõudnud end selle teemaga veel kurssi viia, siis soovitame konsulteerida asjatundjatega või osaleda koolitustel, kust saaksite lisainfot uue isikuandmete kaitse määruse kohta.

Viide ühele sellisele koolitusele