Töö24 portaalis parima kasutajakogemuse saamiseks soovitame kasutada Google Chrome veebibrauserit. Kasutades alternatiivseid veebrausereid võib esineda väiksemaid probleeme.

Blanketid

 • Arve tšekk

  Arve tšeki vorm

 • Arveldusraamat

  Arveldusraamatu vorm

 • Avansiaruanne

  Avansiaruande vorm

 • Isikukaart

  Isikukaardi vorm

 • Juhatuse liikme leping

  Juhatuse liikme lepinguvorm

 • Volikiri sõiduki kasutamiseks

  Volikiri sõiduki kasutamiseks näidis

 • Kaetud tööde akt

  Kaetud tööde akti näidis

 • Kassa sissetulekuorder

  Kassa sissetulekuorderi vorm

 • Aruandva isiku kuluarvestus

  Aruandva isiku kuluarvestuse vorm

 • Kassa väljaminekuorder

  Kassa väljaminekuorderi vorm

 • Kviitung

  Kviitungi vorm

 • Majanduskulude aruanne

  Majanduskulude aruande vorm

 • Maksemeeldetuletus

  Maksemeeldetuletuse vorm

 • Varude tellimise leht

  Varude tellimise lehe näidis

 • Müügileping

  Müügilepingu näidis

 • Palgaleht

  Palgalehe näidis

 • FIE kassa sissetulekuorderi näidis

  FIE kassa sissetulekuorderi näidis

 • Saateleht

  Saatelehe vorm

 • Sõidupäevik

  Sõidupäeviku näidis

 • Töötajate koolitustel osalemise registreerimise kaart

  Töötajate koolitustel osalemise registreerimise kaardi näidis

 • Tunnitabel

  Tunnitabeli vorm

 • Lähetuskorraldus

  Lähetuskorralduse vorm

 • Töölepingute registreerimisraamat

  Töölepingute registreerimisraamatu vorm

 • Ametijuhend

  Ametijuhendi vorm

 • Äriruumi üürileping

  Äriruumi üürilepingu vorm

 • Autorileping

  Autorilepingu vorm

 • Garantiikiri

  Garantii lepinguvorm

 • Hinnapakkumine

  Hinnapakkumise näidis

 • Juhatuse koosoleku protokoll

  Juhatuse koosoleku protokolli vorm

 • Juhatuse otsus

  Juhatuse otsuse vorm

 • Käsundusleping

  Käsunduslepingu näidis

 • Laenuleping

  Laenulepingu näidis

 • Töölähetuse otsus

  Töölähetuse otsuse näidis

 • Lähetuskulude aruanne

  Lähetuskulude aruande vorm

 • Lepingu ülesütlemisavaldus

  Lepingu ülesütlemisavalduse näidis

 • Maa rendileping

  Maa rendilepingu näidis

 • Näidisarve

  Näidisarve vorm

 • Puhkuseavaldus

  Puhkuseavalduse näidis

 • Raamatupidamisteenuse osutamise leping

  Raamatupidamisteenuse osutamise lepinguvorm

 • Rendipinna üleandmise ja vastuvõtmise akt

  Rendipinna üleandmise ja vastuvõtmise akti näidis

 • Seadme üürileping

  Seadme üürilepingu vorm

 • Töökorralduse reeglid

  Töökorralduse reeglite näidis

 • Tarneleping

  Tarnelepingu vorm

 • Tööde üleandmise/vastuvõtmise akt

  Tööde üleandmise/vastuvõtmise akti vorm

 • Tööleping

  Töölepingu näidis

 • Töövõtuleping FIE-ga

  Töövõtuleping FIE-ga näidis

 • Töövõtuleping füüsilise isikuga

  Töövõtulepingu füüsilise isikuga näidis

 • Töövõtuleping mitte käibemaksukohustluslase juriidilise isikuga

  Töövõtulepingu mitte käibemaksukohustuslase juriidilise isikuga näidis

 • Töövõtuleping käibemaksukohustluslase juriidilise isikuga

  Töövõtulepingu käibemaksukohustuslase juriidilise isikuga näidis

 • Vara tasuta kasutamise leping

  Vara tasuta kasutamise lepinguvorm

 • Võlatunnistus

  Võlatunnistuse vorm