Arkoksia arkoksia ravi

Tsüklosporiin ja takroliimus. Antidepressandid ja rahustid Emakakaela lülisamba osteokondroosi ravi hõlmab psühhootiliste ravimite, näiteks Afobazole, Amitriptüliini, aga ka sedatiivsete ravimite kasutamist ravimtaimedel - Pustyrnik, Valerian. Vt lõigud 5.

Etoricoxibum Teadaolevat toimet omavad abiained: 30 mg tablett: 1,3 mg laktoosi monohüdraadina 60 mg tablett: 2,7 mg laktoosi monohüdraadina 90 mg tablett: Arkoksia arkoksia ravi mg laktoosi monohüdraadina mg tablett: 5,3 mg laktoosi monohüdraadina Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.

Kirurgilise hambaraviga seotud mõõduka valu lühiajaline ravi täiskasvanutel ja aastastel ning vanematel noorukitel. Selektiivse COX-2 inhibiitori väljakirjutamise üle otsustades tuleb hinnata patsiendi kõiki riskifaktoreid vt lõigud 4.

Annustamine ja manustamisviis Annustamine Kuna etorikoksiibist tingitud kardiovaskulaarsed riskid võivad olla suuremad kõrgema annuse ja pikema ravi puhul, tuleb kasutada väikseimat toimivat päevaannust võimalikult lühikest aega. Patsiendi sümptomaatilise ravi vajadust ning ravivastust tuleb regulaarselt hinnata, eriti osteoartroosiga patsientidel vt lõigud 4. Osteoartroos Soovitatav annus on 30 mg üks kord ööpäevas.

Mõnedel patsientidel, kes ei ole saavutanud haigusnähtude piisavat vähenemist, võib tugevama toime tagada annuse suurendamine 60 mg-ni üks kord ööpäevas. Kui ravitoime ei suurene, tuleb kaaluda muid ravivõimalusi. Reumatoidartriit Soovitatav annus on 60 mg üks kord ööpäevas.

arcoxia fox29 041807

Mõnedel patsientidel, kes ei ole saavutanud haigusnähtude piisavat vähenemist, võib tugevama toime tagada annuse suurendamine 90 mg-ni üks kord ööpäevas. Kui patsient on kliiniliselt stabiilne, võib olla kohane annuse allatiitrimine 60 mg-ni üks kord ööpäevas. Anküloseeriv spondüliit Soovitatav annus on 60 mg üks kord ööpäevas. Ägeda valuga seisundid Ägeda valuga seisundite korral tuleb etorikoksiibi kasutada ainult ägeda valu perioodil.

salvi valu olgade liigestes

Äge podagrahoog Soovitatav annus on mg üks kord ööpäevas. Ägeda podagrahoo ravi kliinilistes uuringutes manustati etorikoksiibi 8 päeva. Hambakirurgia operatsioonijärgne valu Soovitatav annus on 90 mg üks kord ööpäevas, piirdudes maksimaalselt kuni 3 päevaga.

Arcoxia ei ole soovitatav rasedust planeerivatele naistele.

Soovitatust suuremate annuste kasutamisel ei ole ühegi näidustuse puhul demonstreeritud toime tugevnemist või ei ole seda uuritud. Patsientide erirühmad Eakad patsiendid Eakatel patsientidel ei ole vaja annust muuta. Nagu ka teiste ravimitega, tuleb eakate patsientide puhul olla ettevaatlik vt lõik 4.

Millised pillid juua liigeste valu eest

Maksakahjustusega patsiendid Vaatamata näidustusele, ei tohi kergekujulise maksa talitlushäirega patsientidel Child-Pugh skoor Keskmise raskusega maksa talitlushäire korral Child-Pugh skoor 7…9 ei tohi, vaatamata näidustusele, ületada maksimaalset annust 30 mg üks kord ööpäevas.

Mõõduka maksa talitlushäirega patsientide kliiniline ravikogemus on vähene, mistõttu peab olema ettevaatlik. Lapsed Etorikoksiib on vastunäidustatud lastel ja alla aastastel noorukitel vt lõik 4.

Kiire sümptomaatilise toime vajadusel tuleb sellega arvestada.

Mida teha, kui liigesed on krobedad ja kasitsi valulikud

Vastunäidustused Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6. Peptilise haavandi või seedetrakti verejooksu esinemine. Patsiendid, kellel tekib atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete MSPVAdsh COX2 tsüklooksügenaas2 inhibiitorid, manustamise järgselt bronhospasm, äge nohu, ninapolüübid, angioneurootiline turse, nõgestõbi või allergilist tüüpi reaktsioonid.

Rasedus ja imetamine vt lõigud 4. Lapsed ja alla 16aastased noorukid.

Etoricoxibum Teadaolevat toimet omavad abiained: 30 mg tablett: 1,3 mg laktoosi monohüdraadina 60 mg tablett: 2,7 mg laktoosi monohüdraadina 90 mg tablett: 4,0 mg laktoosi monohüdraadina mg tablett: 5,3 mg laktoosi monohüdraadina Abiainete täielik loetelu vt lõik 6. Kirurgilise hambaraviga seotud mõõduka valu lühiajaline ravi täiskasvanutel ja aastastel ning vanematel noorukitel.

Põletikuline soolehaigus. Toime seedetraktile Etorikoksiibiga ravitud patsientidel on tekkinud seedetrakti ülaosa komplikatsioonid perforatsioonid, haavandid või verejooksudmillest mõned on lõppenud surmaga. Ettevaatusega tuleb ravida patsiente, kellel on suurim oht MSPVA-dest tingitud seedetrakti komplikatsiooni tekkeks: eakad inimesed, samaaegselt mõnda teist MSPVA-d või atsetüülsalitsüülhapet kasutavad patsiendid või patsiendid, kellel on anamneesis seedetrakti haigus, nt haavand või seedetrakti verejooks.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Seedetrakti kõrvaltoimete seedetrakti haavandi või teiste seedetrakti tüsistuste tekke risk suureneb veelgi etorikoksiibi kasutamisel koos atsetüülsalitsüülhappega isegi väikeste annuste puhul. Kardiovaskulaarsed toimed Kliinilised uuringud viitavad, et COX-2 selektiivsete inhibiitorite ravimrühm võib olla seotud trombootiliste kõrvaltoimete eriti müokardiinfarkti ja insuldi riskiga võrreldes platseebo ja mõnede MSPVA-dega. Kuna etorikoksiibist tingitud kardiovaskulaarsed riskid võivad olla suuremad kõrgema annuse ja pikema ravi puhul, tuleb kasutada väikseimat toimivat päevaannust võimalikult lühikest aega.

Etorikoksiibravi määramist tuleb hoolikalt kaaluda neil patsientidel, kel esinevad kardiovaskulaarsete sündmuste olulised riskifaktorid nt Loualuu liigesevalu pohjustel, hüperlipideemia, suhkurtõbi, suitsetamine vt lõik 5. COX-2 selektiivsed inhibiitorid ei asenda kardiovaskulaarse trombemboolilise haiguse profülaktika eesmärgil kasutatavat atsetüülsalitsüülhapet, kuna neil puudub toime trombotsüütidele.

Seetõttu ei tohi antitrombootilist ravi katkestada vt lõigud 4. Toime neerudele Renaalsetel prostaglandiinidel võib olla neeruperfusiooni säilitamisel kompensatoorne roll.

Seetõttu võib etorikoksiibi manustamine neeruperfusiooni häirete korral põhjustada prostaglandiinide moodustumise vähenemist ning sekundaarselt halvendada neerude verevarustust ja funktsiooni. Viimase tekkerisk on suurem eelneva väljendunud neerufunktsiooni häire, dekompenseeritud südamepuudulikkuse või maksatsirroosiga patsientidel. Neil patsientidel tuleb ravi ajal jälgida neerufunktsiooni näitajaid.

Vedelikupeetus, tursed ja hüpertensioon Nagu teistegi prostaglandiinide sünteesi inhibeerivate ravimite puhul, on etorikoksiibi kasutavatel patsientidel täheldatud vedelikupeetust, turseid ja hüpertensiooni. Kõiki mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid, kaasa arvatud etorikoksiibi, võib seostada südamepaispuudulikkuse tekkega. Arkoksia arkoksia ravi

Arcoxia - Ravimi omaduste kokkuvõte - õhukese polümeerikattega tablett (30mg) - too24.ee

Informatsiooni etorikoksiibi annusega seotud toime kohta vt lõigust 5. Tähelepanelik peab olema nende patsientide ravimisel, kellel on anamneesis südamepuudulikkus, vasaku vatsakese düsfunktsioon või hüpertensioon ning samuti olemasolevate, muul põhjusel tekkinud tursetega patsientide puhul.

Kui patsientidel sümptomid süvenevad, tuleb rakendada vajalikke abinõusid, sealhulgas kaaluda etorikoksiibravi lõpetamist. Etorikoksiibi, eriti suurtes annustes, seostatakse sagedamini esineva ja raskema hüpertensiooniga kui mõnesid teisi MSPVA-sid ja selektiivseid COX-2 inhibiitoreid.

Mida on vaja teada enne Arcoxia võtmist

Seetõttu tuleb enne ravi etorikoksiibiga kontrollida hüpertensiooni vt lõik 4. Vererõhku tuleb jälgida kahe nädala jooksul pärast ravi algust ja edaspidi perioodiliselt. Kui vererõhk tõuseb olulisel määral, tuleb kaaluda teist ravi. Maksafunktsiooni näitajaid tuleb pidevalt kontrollida patsientidel, kellel esinevad maksakahjustusele viitavad haigusnähud ja sümptomid või kellel on leitud kõrvalekaldeid maksafunktsiooni testides.

Maksapuudulikkuse sümptomite või püsivalt normist kõrgemate maksafunktsiooni näitajate vähemalt kolm korda kõrgemad normväärtuse ülempiirist puhul tuleb ravi etorikoksiibiga katkestada. Üldine Kui patsientidel ravi ajal mõne ülal nimetatud organsüsteemi funktsioonid halvenevad, siis tuleb kasutusele võtta sobivad meetmed ning kaaluda etorikoksiibi ravi lõpetamist.

Etorikoksiibi kasutamine eakatel ning neeru- maksa- või südamefunktsiooni häiretega patsientidel vajab meditsiinilist järelevalvet. Dehüdratsiooniga haigetel peab ravi alustamisel etorikoksiibiga olema ettevaatlik. Enne ravi alustamist soovitatakse haiged rehüdreerida. Turuletulekujärgsel jälgimisel on MSPVA-de ja mõnede COX-2 selektiivsete inhibiitorite kasutamisega seoses kirjeldatud väga harva raskekujulisi nahareaktsioone, milledest mõned lõppesid surmaga, sh eksfoliatiivset dermatiiti, Stevensi-Johnsoni sündroomi ja toksilist epidermaalnekrolüüsi vt Arkoksia arkoksia ravi 4.

Patsientidel on nende reaktsioonide tekkerisk kõige suurem ravikuuri alguses. Enamusel juhtudest on reaktsioon alanud ravi esimesel kuul. Etorikoksiibi kasutavatel patsientidel on kirjeldatud tõsiseid ülitundlikkusreaktsioone nagu nt anafülaksia ja angioödeem vt lõik 4. Patsientidel, kellel on varem esinenud allergiat mõne ravimi suhtes, on mõningaid COX-2 selektiivseid inhibiitoreid seostatud suurenenud nahareaktsioonide tekkeriskiga.

Esimeste nahalööbe, limaskesta kahjustuste või ükskõik milliste teiste ülitundlikkusnähtude ilmnemisel tuleb etorikoksiibravi katkestada. Etorikoksiib võib varjata palavikku ja teisi põletikunähtusid.

Etorikoksiibi tuleb ettevaatusega kasutada koos varfariini või teiste suukaudsete antikoagulantidega vt lõik 4.

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Arcoxia tabletid sisaldavad laktoosi. Seda ravimit ei tohi kasutada patsiendid, kellel esineb harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus, laktaasidefitsiit või glükoosi-galaktoosi imendumishäire. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Farmakodünaamilised koostoimed Suukaudsed antikoagulandid. Seetõttu tuleb suukaudseid antikoagulante saavatel patsientidel etorikoksiibiga ravi alustamisel või selle annuse muutmisel eriti esimestel ravipäevadel sageli määrata ja jälgida protrombiiniaja INR-i vt lõik 4.

MSPVA-d võivad vähendada Arkoksia arkoksia ravi ja teiste antihüpertensiivsete ravimite toimet. Mõnel neerufunktsiooni langusega patsiendil nt dehüdratsiooniga patsiendid või neerufunktsiooni häiretega eakad patsiendid võib AKE inhibiitori või AIIA Arkoksia arkoksia ravi tsüklooksügenaasi pärssivate ravimite koosmanustamise tagajärjel neerufunktsioon veelgi halveneda sh on võimalik ägeda neerupuudulikkuse tekkiminemis on tavaliselt pöörduv.

Arkoksia arkoksia ravi tuleb sellist kombinatsiooni manustada ettevaatusega, eriti vanuritele.

Emakakaela osteokondroosi arkoksia

Patsiendid peavad olema asjakohaselt hüdreeritud ja tuleb kaaluda neerufunktsiooni jälgimist pärast samaaegse ravi alustamist ning edaspidi perioodiliselt. Tervetel katsealustel teostatud uuringus puudus mg etorikoksiibil püsikontsentratsiooni tingimustes toime atsetüülsalitsüülhappe 81 mg üks kord ööpäevas tromboosivastasele toimele. Etorikoksiibi võib kasutada samaaegselt koos atsetüülsalitsüülhappe madalate annustega, mida kasutatakse kardiovaskulaarseks profülaktikaks.

Samas võib madalas annuses atsetüülsalitsüülhappe ja etorikoksiibi koosmanustamisel seedetrakti haavandite või muude komplikatsioonide esinemissagedus olla suurem kui ainult etorikoksiibi kasutades.

Etorikoksiibi ei soovitata kasutada koos kardiovaskulaarseks profülaktikaks kasutatavatest annustest suuremate atsetüülsalitsüülhappe annustega või teiste MSPVA-dega Arkoksia arkoksia ravi. Vt lõigud 5. Tsüklosporiin ja takroliimus. Kuigi nende ravimite koostoimet etorikoksiibiga ei ole uuritud, võib tsüklosporiini või takroliimuse manustamine koos MSPVA-dega suurendada esimeste nefrotoksilist toimet. Etorikoksiibi kasutamisel koos kummagi nimetatud ravimiga tuleb kontrollida neerufunktsiooni.

Farmakokineetilised koostoimed Etorikoksiibi toime teiste ravimite farmakokineetikale Liitium. MSPVA-d vähendavad liitiumi eritumist neerude kaudu, mille tagajärjel suureneb liitiumi plasmakontsentratsioon. Arkoksia arkoksia ravi tuleb hoolikalt jälgida vere liitiumisisaldust ja korrigeerida liitiumi annust kombineeritud ravi Arkoksia arkoksia ravi või MSPVA ärajätmisel.

Etorikoksiibi 60, 90 või mg toimet hinnati kahes uuringus, kus seda manustati üks kord ööpäevas seitsme päeva jooksul patsientidele, kes said reumatoidartriidi raviks üks kord nädalas metotreksaati annustes 7, Etorikoksiibi 60 ja 90 mg-l puudus toime metotreksaadi plasmakontsentratsioonile või renaalsele kliirensile.

Ühes uuringus puudus ka etorikoksiibi mg-l toime metotreksaadi plasmakontsentratsioonile või renaalsele kliirensile. Etorikoksiibi ja metotreksaadi koosmanustamisel tuleb patsiente jälgida metotreksaadiga seotud toksilisuse suhtes. Suukaudsed rasestumisvastased vahendid. Etorikoksiibi mg manustamisel 21 päeva jooksul koos sama suukaudse rasestumisvastase tabletiga, kas koos või tunnise vahega, suurendas etünüülöstradiooli püsikontsentratsiooni -iHAUC Sobiva suukaudse kontratseptiivi valimisel etorikoksiibravi ajal tuleb arvestada sellise etünüülöstradiooli kontsentratsiooni suurenemisega.

Etünüülöstradiooli kontsentratsiooni suurenemine võib kaasa tuua suukaudsete rasestumisvastaste vahenditega seotud kõrvaltoimete nt venoosne Sustava temperatuuri poletik riskirühma naistel esinemissageduse suurenemise.

Hormoonasendusravi HAR. Etorikoksiibi kroonilise ravi soovitatud annuste 30 mg, 60 mg Arkoksia arkoksia ravi 90 mg mõju ei ole uuritud. Nende suurenemiste kliiniline tähtsus on teadmata ning Premarini suuremaid annuseid ei uuritud manustamisel koos etorikoksiibiga.

Kuidas ravida valu puusaliigese paremal pool

Nende östrogeensete kontsentratsioonide suurenemist tuleb arvestada, kui valitakse menopausijärgset hormoonravi kasutamiseks koos etorikoksiibiga, sest östrogeeni mõju suurenemine võib suurendada hormoonasendusraviga seonduvate kõrvaltoimete tekkeriski. See tõus ei ole enamiku patsientide puhul üldiselt oluline. Ent seda tuleb arvesse võtta etorikoksiibi ja digoksiini samaaegselt kasutavate patsientide puhul, kellel on kõrgenenud risk digoksiinimürgistuse tekkeks.

Etorikoksiibi toime sulfotransferaaside poolt metaboliseeritavatele ravimitele Etorikoksiib on inimese sulfotransferaaside eriti SULT1E1 aktiivsuse inhibiitor ning on näidatud, et see suurendab etünüülöstradiooli kontsentratsiooni seerumis.