Sveits Uhine salv. Minu andmed

Me oleme partner, kes viib teie julged lubadused ellu, töötades välja kliendi pidevalt muutuvatele nõudmistele vastavad lahendused. Muude andmete kasutamis- ja avaldamisviisid Võime kasutada ja avaldada muid andmeid ükskõik millisel eesmärgil, välja arvatud siis, kui peame kohaldatava seaduse alusel muul viisil toimima. Peaksite laadima alla ja kasutama ainult neid muude osapoolte TV-rakendusi, mida usaldate ja mille tingimuste, privaatsuspoliitikate ja põhimõtetega nõus olete. Suhtlemine tarbijate ja avalikkusega Kasutame isikuandmeid tarbijate ja avalikkusega suhtlemisel muu hulgas järgmistel eesmärkidel.

Küsimused müüjale

Paljudel juhtudel on meil vaja koguda isikuandmeid teile soovitud teenuste pakkumiseks. Kui te meile isikuandmeid ei esita, võib juhtuda, et me ei saa teile neid teenuseid pakkuda. Kui avaldate meile või meie teenusepakkujatele seoses teenustega teiste isikutega seotud isikuandmeid, kinnitate, et teil on volitus seda teha ning õigus lubada meil neid isikuandmeid privaatsuseeskirjade kohaselt kasutada.

Isikuandmete kasutamine Meie ettevõte ja meie teenusepakkujad kasutavad isikuandmeid seaduslikel ärieesmärkidel, kui suhtleme tarbijate, avalikkuse, spetsialistide ja oma klientidega. Suhtlemine tarbijate ja avalikkusega Kasutame isikuandmeid tarbijate ja avalikkusega suhtlemisel muu hulgas järgmistel eesmärkidel. Selleks genereerime endale kasutamiseks muid andmeid, mida võime kasutada ja avaldada ükskõik millisel eesmärgil.

  • Enam 80 logistika ja tarneahela asjatundja, kes annavad iga päev oma parima.
  • iPhone 12 - Tehnilised andmed

Suhtlemine spetsialistidega Meie ettevõte ja meie teenusepakkujad koguvad ja kasutavad ka spetsialistidega seotud teavet. See teave hõlmab muu hulgas järgmist. Klientidega suhtlemine Kasutame klientide isikuandmeid järgmistel Sveits Uhine salv peale jaotises Tarbijad ja avalikkus esitatud eesmärkide.

4k WALK SOUTH Beach MIAMI beach 4k VIDEO slow tv TRAVEL VLOG

Nende teenuste kasutamisel võite samuti isikuandmete avaldamise valida. Pidage meeles, et kõik nende teenuste kaudu postitatavad või avaldatavad isikuandmed avalikustatakse ning need võivad olla teistele kasutajatele ja üldsusele kättesaadavad.

  • Но не обязательно.
  • Välisriikide saatkonnad Eestis | Välisministeerium

Oma teenuste konto ühendamisel oma sotsiaalmeedia kontoga võite jagada andmeid oma sotsiaalmeedia kontoga seotud sõpradega, teiste kasutajatega ning oma sotsiaalmeedia konto pakkujaga. Selle ühenduse loomisel lubate meil andmete jagamist lihtsustada ning mõistate, et jagatud andmete kasutamist reguleerivad sotsiaalmeediakanali pakkuja privaatsuseeskirjad.

Muud kasutamis- ja avaldamisviisid Võime kasutada ja avaldada teie isikuandmeid vajalikul või sobival viisil ka järgmistel eesmärkidel. Teie isikuandmeid võidakse sel viisil kasutada ja avaldada väljaspool teie elukohariiki. Kui kehtiv seadus nõuab, et peame ka muid andmeid isikuandmetena käsitlema, siis kasutame ja avaldame neid isikuandmete kasutamise ja avaldamisega samadel eesmärkidel, mis on esitatud nendes privaatsuseeskirjades.

Muude andmete kogumine Meie ettevõte ja meie teenusepakkujad võivad koguda muid andmeid mitmel viisil, sh järgmistel viisidel. Teeme selle kindlaks teie seadme numbri alusel.

Elukoha aadress

Küpsiste abil saame koguda selliseid andmeid nagu brauseri tüüp, teenustes viibitud aeg, külastatud leheküljed, veebisaidid, kust on praegusele saidile sisenetud, ja muud liiklusandmed. Lisateavet küpsiste kohta leiate küpsiste eeskirjadest. Me ei reageeri praegu brauserite jälgimist keelavatele signaalidele. Kui te ei soovi, et küpsiste kaudu andmeid kogutakse, saate küpsistest automaatselt loobuda seda võimalust pakuvad peaaegu kõik brauserid.

Samuti võidakse teatud veebisaitidel pakkuda valikut, kas teatud küpsisest või küpsistest loobuda või sellega nendega nõustuda.

Yahoo Connected TV Terms of Service

Kui te siiski Sveits Uhine salv kasutamisega ei nõustu, ei pruugi teenuste kasutamine nii mugav olla. Samuti ei pruugi te saada oma huvidest ja vajadustest lähtuvaid reklaame ja muid pakkumisi. See teenus võib koguda Sveits Uhine salv ka teiste veebisaitide, rakenduste ja veebiressursside kasutamise kohta.

Võite ka järgida üldisel salvestusseadete paneelil Global Storage Settings Panel esitatud juhiseid.

Tule kliendiks!

Pange tähele, et Flashi pleieri seadmine Flash LSO-de vastuvõtmist piirama võib vähendada või takistada mõningate Flashi rakenduste toimimist. IP-aadress võidakse automaatselt tuvastada ja meie serveri logifailidesse logida alati, kui kasutaja teenuseid kasutab, koos külastuse aja ja külastatava lehekülje või külastatavate lehekülgedega. IP-aadresside kogumine on standardne tava ja paljud veebisaidid, rakendused ja muud teenused teevad seda automaatselt.

Kasutame IP-aadresse näiteks kasutamistasemete arvutamiseks, serveri probleemide diagnoosimiseks ja teenuste haldamiseks. Võime ka tuletada teie IP-aadressi järgi teie ligikaudse asukoha. Teie seadme füüsilist asukohta võime kasutada teile isikustatud asukohapõhiste teenuste ja sisu pakkumiseks.

Sveits Uhine salv

Teatud juhtudel võib teil olla võimalik oma seadme asukoha sellist kasutamist lubada või keelata, kuid kui seda teete, ei pruugi meil olla võimalik teile isikupärastatuid teenuseid ja sisu pakkuda. Muude andmete kasutamis- ja avaldamisviisid Võime kasutada ja avaldada muid andmeid ükskõik millisel eesmärgil, välja arvatud siis, kui peame kohaldatava seaduse alusel muul viisil toimima.

Sveits Uhine salv

Teatud juhtudel võime muid andmeid isikuandmetega ühendada. Sel juhul käsitame ühendatud andmeid isikuandmetena seni, kuni need on ühendatud. Võimaldame teile valikuid teie isikuandmete meiepoolse kasutamise ja avaldamise suhtes turunduse eesmärgil.

Sveits Uhine salv

Üritame teie taotluse d rahuldada niipea kui praktiliselt võimalik. Kui loobute meilt turundusateadete saamisest, võime saata teile ikkagi tähtsaid haldusalaseid teateid, millest te ei saa loobuda.

Logi sisse

Vastame teie taotlusele kohaldatava seaduse kohaselt. Teie kaitsmise huvides võime täita taotlusi ainult seoses isikuandmetega, mis on seotud konkreetse e-posti aadressiga, millelt oma taotluse saadate, ning enne taotluse täitmist peame võib-olla teie isiku tuvastama.

Üritame teie taotluse täita niipea kui praktiliselt võimalik. Säilitamisperioodid määratakse järgmiste kriteeriumide põhjal.

See kehtib ka nende kolmandate isikute kohta, kes käitavad meie teenustega lingitud veebisaite ja teenuseid. Lingi lisamine teenustesse ei tähenda, et meie või meie tütar- või sidusettevõte on lingitud veebisaidi või teenuse heaks kiitnud.

Sveits Uhine salv

Me ei vastuta ka teiste organisatsioonide ega muude rakenduste arendajate, rakenduste pakkujate, Sveits Uhine salv platvormide pakkujate, operatsioonisüsteemide pakkujate, Wi-Fi-teenuse pakkujate või seadme tootja andmete kogumise, kasutamise, avaldamise või turbe-eeskirjade või -tavade eest, sealhulgas seoses isikuandmetega, mida avaldate teistele organisatsioonidele rakenduste või meie sotsiaalmeedia lehekülgede kaudu või nendega seoses.

MEIE REKLAAM Kasutame kolmandatest isikutest reklaamiettevõtteid kaupade ja teenuste reklaamimiseks, mis võivad teile huvi pakkuda, kui sisenete teenustesse ja teistele veebisaitidele või teistesse veebiteenustesse ning kasutate neid. Neid reklaame esitatakse selle põhjal, kuidas te sisenete meie teenustesse ja teistele veebisaitidele või teistesse veebiteenustesse ja kasutate neid ükskõik millistes seadmetes.

Samuti tuginetakse kolmandatelt isikutelt saadavatele andmetele. Kolmandatest isikutest reklaamiettevõtted paigaldavad selleks ainulaadse küpsise teie brauserisse või tunnevad selle ära sealhulgas kasutavad pikslimärgiseid.

Language switcher

Nad kasutavad neid tehnoloogiaid koos andmete kogumisega teie veebikasutuse kohta, et teid eri seadmetes, näiteks mobiiltelefonis ja sülearvutis, ära tunda.

Näiteks USA-s on alaealised alla aastased ja EMP-s järgime liikmesriikide seadusi ning me ei kogu alaealistelt isikuandmeid. Kui esitate meile alaealiste isikuandmeid, siis kinnitate, et teil on selleks vastavad volitused ning saate meie taotluse korral neid volitusi tõendada.

Teatud asjaoludel võib nende riikide kohtutel, õiguskaitseasutustel, reguleerivatel ametiasutustel või julgeolekuasutustel olla õigus saada juurdepääs teie isikuandmetele. Euroopa Komisjon on mõne EMP-välise riigi andmekaitse taseme EMP-i nõudeid arvestades piisavaks tunnistanud nende riikide täielik nimekiri on esitatud siin.

Yahoo Smart TV teenuseid, mida Yahoo arendab või mis talle kuuluvad, käsitletakse Yahoo teenusena, kui sellele defineeritud mõistele TT-s viidatakse. Yahoo võib muuta lepingut igal ajal, sisestades uue versiooni, sellest teile eraldi teatamata. See jaotis 1.

Andmete edastamise puhul EMP-st riikidesse, mille taset Euroopa Komisjon ei ole piisavaks tunnistanud, oleme kehtestanud teie isikuandmete kaitsmiseks piisavad meetmed, näiteks Euroopa Komisjoni vastuvõetud standardsed lepingutingimused. Nende meetmete koopia saamiseks võite klõpsata siin. Kui soovite tasuda teenuse kaudu, siis ei kogu isikuandmeid meie, vaid see kolmas isik, järgides oma privaatsuseeskirju, mitte käesolevaid privaatsuseeskirju. Meie ei halda sellist kolmanda isiku poolset isikuandmete kogumist, kasutamist ja avaldamist ning me ei vastuta selle eest.

Muudatused jõustuvad muudetud privaatsuseekirjade avaldamisel teenustes. Kui kasutate teenuseid pärast nende muudatuste tegemist, käsitletakse seda teie nõustumisena muudetud privaatsuseekirjadega.