Kuidas valtida uhishaigust, Kuidas Gaucheri haigus pärandub?

Geenikandjatel haigussümptome ei esine. Kui analüüsivastus on negatiivne Püsi kodus, kuni enesetunne paraneb ja sümptomid on kadunud. Ära karda vastuvõtule minna, kui sind kutsutakse. Kui 10 päeva jooksul sümptomid tekivad, siis võta kohe ühendust perearstikeskusega.

Seega peame koos mõtlema, millised on meie ühised võimalused olukorras, kus rahvastik vananeb ja haigestub ning tervishoid läheb aina kallimaks. Vananevas ühiskonnas ongi suurim väljakutse aidata inimestel hoida enda tervist ja ennetada haigusi, mille ravi eest tasumine on ühist tervisekindlustust jagades meie kõigi kanda.

Mida teha selleks, et võimalikult kõrge eani tervisliku ja vitaalsena püsida? Küsimusele leiab Terviseminutite loengus vastused Tartu Ülikooli tervishoiukorralduse õppejõud Liis Rooväli. Tervis on füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mida mõjutab nii geneetika, keskkond kui sotsiaalsed olud, kõige enam aga inimese eluviis.

Haiguste ennetamisel on oluline riskitegurite vältimine nagu mittesuitsetamine, vähene või mõõdukas alkoholi tarbimine, tervislik toitumine ja kehaline aktiivsus. Nendel teguritel on roll nii krooniliste südameveresoonkonnahaiguste, vähi, krooniliste kopsuhaiguste, diabeedi kui ka dementsuse riski vähendamisel.

Liikumist harrastavad eakad on tervemad ning tulevad oma eluga paremini toime. Geenikandjatel haigussümptome ei esine. Lugege lähemalt, mis toimub kehaga, kui teil on Gaucheri haigus Kas Gaucheri haigust on võimalik ennetada?

Korduvad küsimused

Gaucheri haigus on pärilik ning oma vanematelt saadud geenikombinatsiooni ei ole võimalik muuta, seetõttu ei saa te teha midagi selleks, et haigust vältida. Oma vanematelt saadud GBA geenide kombinatsioon on see, mis määrab, kas inimene saab Gaucheri haiguse või mitte: Kui mõlema vanema GBA geenid on normaalsed, siis laps ei saa Gaucheri haigust.

Kuidas Gaucheri haigus pärandub? Gaucheri haigus on pärilik. See, kas saate haiguse või mitte, sõltub geenidest, mille olete saanud oma vanematelt. Geenid on väikesed infokogumid, mis peituvad peaaegu igas keharakus.

Kui mõlemal vanemal on üks vigane GBA geeni koopia, saab laps Gaucheri haiguse. Kui ühel vanemal on mõlemad GBA geeni koopiad normaalsed ja teisel on üks vigane GBA geenikoopia, võib laps olla Gaucheri haiguse geenikandja, kuid haigust ei saa.

Põhinavigatsioon

Gaucheri haiguse välja kujunemiseks peate seega pärima vigase GBA geeni oma mõlemalt vanemalt. Sellist pärandumise vormi nimetatakse 'autosoom-retsessiivseks' pärandumiseks. Mida tähendab olla haiguse kandja?

Kui olete Gaucheri haiguse kandja, siis teil endal haigust ei ole, kuid teil on üks vigane GBA geen, mis võib edasi kanduda teie lastele. Gaucheri haiguse kandjatel ei ole haiguse sümptomeid ja nad ei pruugi teada, et neil on vigane GBA geen. Kui teil on sugulasi, kellel on Gaucheri haigus, võite vereproovi abil teada saada, kas olete vigase geeni kandja.

Point TV 137. Kuidas valida statiivi

Pärandumisrisk, kui olete ise haiguse kandja Gaucheri haigus on 'autosoom-retsessiivselt' päranduv haigus. Selleks et mõista, mida see tähendab, kujutage ette, et üks mees ja naine on mõlemad Gaucheri haiguse kandjad. Lugege Gaucheri haiguse sümptomite kohta Pärandumisrisk, kui ühel vanematest on Gaucheri haigus või ta on haiguse kandja Kui ühel vanematest on üks või kaks vigast geeni ning teisel vanemal on kaks tervet GBA geeni, võib laps olla haiguse kandja, kuid ei saa olla Gaucheri haigusega.

Igal juhul pärib laps oma vanematelt vähemalt ühe haigusseoselise GBA geeni muutuse ning kannab haigust edasi.

  • Прошу.

Maski kasutamine ei asenda muid ennetusmeetmeid distantsi hoidmine, käte pesemine! Eriti tähelepanelikud peavad COVID haiguse ennetamisel olema eakad ja krooniliste haigustega inimesed.

Breadcrumb

Riskigruppide kaitsmisel on väga oluline ka kõikide ülejäänud inimeste vastutustundlik käitumine. Võta kohe ühendust perearstikeskusega, õhtusel ajal või nädalavahetusel perearsti nõuandetelefonigaet saada tervisenõu ja hinnata, kas on vaja võtta SARS-CoV-2 proov.

Ära karda vastuvõtule minna, kui sind kutsutakse. Vastuvõtule minek ei eelda SARS-CoV-2 proovivõttu ega analüüsivastuse äraootamist: perearsti või pereõe vastuvõtule pannakse aeg kirja, kui terviseseisund seda nõuab. Perearstikeskuses peab vastuvõtt olema eelnevalt kokku lepitud!

  • Karantiin - inimestele, kes võivad olla nakkusohtlikud.

Vt ka Meelespea patsiendile perearstikeskusesse tulekuksPatsiendi teekond perearstikeskuses. Ilma ägeda hingamisteede viirushaiguse sümptomiteta inimesi, sh haigestunu lähikontaktseid perearstikeskusest SARS-CoV-2 analüüsile ei suunata, sest niimoodi võetud proov ei pruugi anda tõest vastust.

Erandina suunatakse perearstikeskuste poolt analüüsile ilma haigussümptomiteta inimesed, kes lähevad elama hooldusasutusse hooldekodu, õendushaigla.

Analüüsile ei suunata, kui: lapsel puuduvad haigussümptomid, lapsel on haigussümptomid, kuid puudub teadaolev lähikontakt COVID haigega ja lähikontaktsete hulgast pole keegi viimase 14 päeva jooksul riskipiirkonda kuuluvast välisriigist saabunud.

Haigestunu lähikontaktsed võivad kuni analüüsivastuse saabumiseni jätkata tavapärast elu.

Haigestunu edasine käitumine sõltub analüüsivastusest. Haigestunu peab kuni analüüsi tulemuse saabumiseni pü-sima koduses karantiinis. Jälgimine, isolatsiooninõuded ja tema lähikontaktsetele kehtivad nõuded on sellisel juhul täpselt samad nagu COVID haigestunul ja tema lähikontaktsetel.