Juhtmete tootlemine Pister

Võite määrata väärtuse vahemikus 1 kuni Aseta tempel teksti peale Place stamp over text Määrab selle, kuidas tempel dokumendile prinditakse. Sellel käsul on sama funktsioon, mis tööriistariba suvandil Kombineeri dokumendid. Vahekaart Paigutus Placement Vahekaart Paigutus võimaldab määrata templi printimise koha.

Määrab prinditavate koopiate arvu. Võite määrata väärtuse vahemikus 1 kuni Kui dokumendi loomiseks kasutatud rakendusel on sarnane funktsioon, määrake koopiate arv rakenduses, mitte siin.

Eelvaade kajastab printeridraiveris määratud teavet ja võimaldab kontrollida dokumendi paigutust, printimisjärjestust ja lehekülgede arvu.

Prindi viimaselt lehelt Print from Last Page Valige see märkeruut, kui soovite alustada printimist järjekorras viimasest lehest. Sellisel juhul ei pea te lehti pärast printimist õigesse järjekorda sortima. Tühjendage see märkeruut, kui soovite printida dokumenti tavalises järjestuses alates esimesest lehest. Eksemplarhaaval Collate Valige see märkeruut, et Juhtmete tootlemine Pister koopia printimisel iga koopia lehed ühte rühma koguda.

Tühjendage see märkeruut, kui soovite printida nii, et kõik sama leheküljenumbriga lehed oleksid üheskoos.

  • Невозможно.
  • Eemaldades turse liigestest

Kui dokumendi loomiseks kasutatud tarkvararakendusel on sama funktsioon, määrake olulisemaks printeri draiveri seaded. Kui aga prinditulemused teid Juhtmete tootlemine Pister rahulda, määrake funktsiooni sätted rakendustarkvaras. Kui määrate koopiate arvu ja printimise järjekorra nii rakenduses kui ka printeri draiveris, võidakse koopiate arvuks määrata kahe seade korrutis või ei pruugi rakenduda määratud printimise järjekord.

Teenuste hinnad | Fotode ilmutamine - Dokumendifotod - Passipildid - Portreefotod

Print Options Muudab rakendustest saadetud prindiandmete üksikasjalikke prindidraiveri määranguid. Samuti võimaldab see printida kuupäeva, kellaaja ja kasutajanime. Funktsioon Taust Background võimaldab printida dokumendiandmete taha heleda joonise.

Artriidi liigeste ravi geelidega Valeliigendite tootlemine tuvirakkudega

Olenevalt keskkonnast ei pruugi suvandid Tempel Stamp ja Taust Background olla saadaval. Dialoogiboks Kohandatud paberi suurus Custom Paper Size See dialoogiboks võimaldab teil kohandatud paberi suuruse laiuse ja kõrguse määrata. Ühikud Units Valige kasutaja määratletud paberi suuruse sisestamiseks ühik. Mõõt kuvatakse vastavalt suvandis Ühikud Units määratud ühikutele. Dialoogiboks Lehe paigutuse printimine Page Layout Printing See dialoogiboks võimaldab valida ühele paberilehele paigutatavate dokumendi lehekülgede arvu, lehtede järjekorra ja selle, kas iga dokumendi lehe ümber prinditakse lehe ääris.

Selles dialoogiboksis määratud sätteid saab kinnitada printeridraiveri sätete eelvaates. Saate enne andmete tegelikku printimist kontrollida, kuidas printimistulemus välja näeb. Lehe paigutus Page Layout Määrab ühele lehele sobitatavate dokumendi lehekülgede arvu.

Lehtede järjekord Page Order Määrab paberilehele prinditava dokumendi suuna.

Ola liigesevalu Mida teha, kui liigeste poletik

Lehe ääris Page Border Prindib dokumendi iga lehe Juhtmete tootlemine Pister lehe äärise. Valige see märkeruut lehe äärise printimiseks. Saate ka lõikejoonte ja kleepimismarkerite sätteid määrata. Lõikejooned ja kleepimismarkerid aitavad lehti plakatiks kleepida. Saate kontrollida, kuidas printimistulemus välja näeb.

Kujutise jaotused Image Divisions Valige jaotuste arv vertikaalne x horisontaalne. Jaotuste arvu suurenemisel suureneb printimiseks kasutatavate lehtede arv. Kui kleebite lehed reklaamplakati loomiseks kokku, võimaldab jaotuste arvu suurendamine luua suurema plakati. Need sõnad on lehtede plakatiks kleepimisel suunisteks. Valige see märkeruut sõnade printimiseks.

Märkus Olenevalt keskkonnast ei pruugi see funktsioon olla saadaval. Valige see märkeruut lõikejoonte printimiseks. Prinditavate lehtede vahemik Print Krooniline osteokondroos Rahvusvahendite ravi range Määrab printimisvahemiku.

Valige tavaliselt Kõik All. Konkreetse lehekülje või lehekülgede vahemiku määramiseks valige suvand Lehed Pages. Märkus Kui mõnd lehekülge pole hästi prinditud, klõpsake vahekaardil Lehe häälestamine Page Setup olevas sätete eelvaates lehti, mida ei ole tarvis printida.

Seekord prinditakse vaid ekraanil kuvatavad lehed. Dialoogiboks Brošüüri printimine Booklet Printing See dialoogiboks võimaldab määrata dokumendi brošüürina köitmise viisi. Selles dialoogiboksis saab määrata ka ainult ühele poolele ja lehe äärise printimise. Eelvaate ikoon Kuvab dialoogiboksis Brošüüri printimine Booklet Printing valitud sätted. Saate kontrollida, kuidas dokument brošüürina prindituna välja näeb. Veeris klammerdamiseks Margin for stapling Määrab brošüüri klammerdamispoole.

Sisesta tühi leht Insert blank page Valib selle, kas printida dokument brošüüri ühele või mõlemale poolele. Valige see märkeruut dokumendi printimiseks brošüüri ühele poolele ning valige loendist tühjaks jääv pool.

Veeris Margin Alates lehe keskosast määratud laiusest saab klammerdusveeris. Dialoogiboks Prindiala seadistus Print Area Setup Kahepoolse printimise korral muutub dokumendi prindiala veidi kitsamaks kui tavaliselt. Seega ei pruugi printimisel väikeste veeristega dokument ühele lehele mahtuda. Dialoogiboks laseb teil määrata, Juhtmete tootlemine Pister printimisel tuleks lehte vähendada nii, et dokument mahub ühele lehele. Kasuta tavasuuruse printimist Use normal-size printing Prindib dokumendi lehed ilma neid vähendamata.

See on vaikesäte. Kasuta vähendatud printimist Use reduced printing Vähendab pisut dokumendi iga lehte nii, et see mahub printimisel ühele lehele. Valige see määrang, kui kasutate automaatset kahepoolset printimist väikeste veeristega dokumendi printimiseks.

Dialoogiboks Liigeste ravi Rostov määramine Specify Margin See dialoogiboks võimaldab teil klammerdatava poole veerise laiuse määrata. Kui dokument ei mahu ühele lehele, vähendatakse seda printimisel. Veeris Margin Suvandis Klammerdamispool Stapling Side määratud poole laiusest saab klammerdamisveeris.

Dialoogiboks Prindisuvandid Print Options Olenevalt keskkonnast ei pruugi see funktsioon olla saadaval. Kui Juhtmete tootlemine Pister kasutab andmete printimiseks Windowsi ICM-i, võib väljaprint ootamatut värvi olla või printimiskiirus väheneda. Nende probleemide korral võib nimetatud märkeruudu valimine probleemid lahendada.

Tavaolukorras jätke see märkeruut Uhine valu retsepti ravi. Keela värviprofiili seadmine rakendustarkvarast Disable the color profile setting of the application software Selle märkeruudu valimine keelab rakendustarkvaras määratud värviprofiilil oleva teabe.

Kui rakendustarkvaras määratud värviprofiilil olev teave saadetakse printeridraiverisse, võib prinditulemusel ootamatuid värve olla.

  • Мы, конечно, предпримем ответные меры.
  • Sundroomi haiguse Soviefs

Sellisel juhul võib Juhtmete tootlemine Pister märkeruudu valimine probleemi lahendada. Isegi kui see märkeruut on valitud, keelatakse ainult osa värviprofiilil olevast teabest ning värviprofiili saab endiselt printimiseks kasutada. Üksuste eraldi kuvamiseks valige märkeruut. Üksuste koos kuvamiseks tühjendage märkeruut. Ära luba Juhtmete tootlemine Pister printimisandmeid kokku pakkida Do not allow application software to compress print data Rakendustarkvara prindiandmete tihendamine on keelatud.

Kui prinditulemuselt on pildiandmeid puudu või sellel on ootamatuid värve, võib nimetatud märkeruudu valimine vead parandada. Prindi pärast printimisandmete loomist lehe kaupa Print after creating print data by page Prindiandmed luuakse lehekülgedena ja printimine algab pärast seda, kui ühe prindiandmete lehe töötlemine on lõppenud.

Kui prinditud dokument sisaldab soovimatuid tulemusi, näiteks triipe, võib nimetatud märkeruudu valimine tulemusi parandada. Printimisandmete kadumise vältimine Prevention of Print Data Loss Saate rakendustarkvaraga loodud prindiandmete suurust vähendada ning seejärel andmed välja printida.

Sõltuvalt kasutatavast rakendustarkvarast võidakse pildiandmeid ära lõigata või valesti printida.

Sellistel juhtudel valige suvand Sees On. Kui te seda funktsiooni ei kasuta, valige suvand Väljas Off. Selle funktsiooni kasutamisel võib prindikvaliteet sõltuvalt prindiandmetest langeda. Printimisandmete töötlemise ühik Unit of Print Data Processing Valib printerisse saadetavate printimisandmete töötlemise ühiku.

Valige tavaolukorras suvand Soovitatav Recommended. Teatud sätted võivad suurel hulgal mälu kasutada. Ärge muutke sätet, kui arvutil on vähe mälu. Kui valitud on järgmised määrangud, siis määrang Ainult must Black Only ei toimi, kuna printer kasutab dokumentide printimiseks värvilist FINE-kassetti.

Kui üks FINE-kassettidest on eemaldatud, ei ole printimine võimalik. Lisaks eelnevalt salvestatutele saate omaenda originaalse templi või tausta salvestada ja seda kasutada.

Tempel Stamp Templi printimise funktsioon võimaldab dokumendile templi printida. Valige see märkeruut templi printimiseks ning valige seejärel loendist pealkiri. Määratle tempel Define Stamp Saate valitud templi üksikasju vaadata või uue templi salvestada. Aseta tempel teksti peale Place stamp over text Määrab selle, kuidas tempel dokumendile prinditakse. Valige suvandi lubamiseks märkeruut Tempel Stamp. Valige see märkeruut templi prinditud dokumendi lehele printimiseks.

Prinditud andmed võivad templi alla peitu jääda. Tühjendage see märkeruut dokumendi andmete templi peale printimiseks. Prinditud andmed ei jää templi alla peitu. Dokumendiga kaetud templi lõigud võivad siiski peidetud olla. Aseta tempel vaid esimesele lehele Stamp first page only Valib selle, kas tempel prinditakse ainult esimesele lehele või kõikidele lehtedele, kui dokumendil on kaks või enam lehte. Valige see märkeruut templi printimiseks ainult Juhtmete tootlemine Pister lehele.

Taust Background Tausta printimise funktsioon võimaldab dokumendi all olevat illustratsiooni või sarnast objekti rastrit printida.

Teenused & Info

Valige see märkeruut tausta printimiseks ning valige seejärel loendist pealkiri. Vali taust Select Background Saate rastri taustana salvestada ning valitud tausta paigutusviisi ja intensiivsust muuta. Lisa Mazi liigestest. ainult esimesele lehele Background first page only Valib selle, kas taust prinditakse ainult esimesele lehele või kõikidele lehtedele, kui dokumendil on kaks või enam lehte.

Valige suvandi lubamiseks märkeruut Taust Background. Valige see märkeruut tausta printimiseks ainult esimesele lehele. Vahekaart Tempel Stamp Vahekaart Tempel võimaldab määrata templil kasutatava teksti ja rasterfaili.

Eelvaate aken Kuvab igal vahekaardil konfigureeritud templi oleku. Templi tüüp Stamp Type Määrab templi tüübi.

Vahendid sormeotste liigeste raviks Haiget pea liigendit

Valige tähemärke sisaldava templi loomiseks säte Tekst Text. Valige rasterfaili sisaldava templi loomiseks säte Raster Bitmap. Vahekaardil Tempel Stamp olevad sätteparameetrid muutuvad sõltuvalt valitud tüübist. Sisestada saab kuni 64 tähemärki. Stiil Style Valib templi tekstistringi jaoks fondi laadi. Suurus Size Valib templi tekstistringi jaoks fondi suuruse.