Urina haigete haigetega.

Show full item record Abstract Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, kuidas tsüstilise fibroosi haiged räägivad igapäevaelust parandamatu haigusega, kuidas nad oma elu mõtestavad. Uurimuse tulemused näitavad, et tsüstilise fibroosi haiged peavad oma igapäevaelu vaeseks, kuna haigus ei jäta neile kuigi palju valikuid. Show full item record Abstract Autorile teadaolevalt ei ole varem C-hepatiiti ravi saavate vangide õendusprobleeme ja nende lahendamist uuritud.

Hoidke liigeseid Falangie sormedesse

Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 1. Millised on kroonilise C-hepatiidi ravi saajate patsientide õendusprobleemid vanglas? Millised on kroonilise C-hepatiidi ravi saajate patsientide õendusprobleemide lahendamiseks kasutatavad õendustegevused vanglas?

Liigeste artriit on

Käesolev töö on empiiriline, kirjeldav ja kvalitatiivne. Kokku analüüsiti 28 ravi saaja patsiendi andmeid.

Liigeste valu koiges

Uurimistöös oli analüüsitavateks ühikuteks uurimistöö andmebaasist leitud laused, mis kirjeldavad kroonilise C-hepatiidi ravi saajate õendusprobleeme ja nende lahendamiseks kasutatud õendustoiminguid. Kogu andmebaas kirjutati sõna-sõnalt ümber. Loodud andmebaasi analüüsiti induktiivse sisuanalüüsi meetodil.

SRK ja liigesevalu

Kogutud andmebaasist moodustus 17 alakategooriat ja need jagunesid kuude ülakategooriasse. Ülakategooriad moodustasid kaks peakategooriat, mis vastavad uurimistöö küsimustele. Saadud andmete mõistmiseks kasutasin kvalitatiivset sisuanalüüsi.

Poletikud sormeotste liigeste pohjustab ravi

Uuringus osalenud tsüstilise fibroosi haiged näevad oma elu üsna negatiivselt või tühjana. Nad justkui sooviksid midagi saavutada, aga haigusest tulenevalt loobuvad tihti oma unistustest.

ENGAGI LEICHIL II OFFICIAL VIDEO II AMARJEET LOUREMBAM \u0026 PREETi YUMNAM II NOV 2020 II

Haigetel on välja kujunenud kaks kaitsemehhanismi: enesepettus, mis väljendub usus halba saatusesse ja seeläbi vastutuse äralükkamisese, ja huumor. Eksistentsiaalsest vaatenurgast peaks aitama vabaneda usust halba saatusesse, kuna see vähendab veelgi enam nende niigi väikesi valikuvõimalusi.

Huumori kasulikkus haigetele on mitmetahuline. Esiteks aitab see neil endil toime tulla enda olukorraga ja sellest üle olla.

Mazi sorme liigeste raviks

Teiseks aitab see leevendada haigusest sümptomitest tulenevaid suhtlemisraskuseid kaaslastega. Kõige vabamalt saavad tsüstilise fibroosi haiged tunda end oma perekonna ja teiste haigete seltskonnas.

  • Show full item record Abstract Autorile teadaolevalt ei ole varem C-hepatiiti ravi saavate vangide õendusprobleeme ja nende lahendamist uuritud.
  • Show full item record Abstract Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, kuidas tsüstilise fibroosi haiged räägivad igapäevaelust parandamatu haigusega, kuidas nad oma elu mõtestavad.
  • Tsüstilise fibroosi haiged räägivad oma igapäevaelust
  • Koolitüdruk, kes aitab haigeid lapsi - Eesti - Postimees: Värsked uudised Eestist ja välismaalt
  • Vahtrasiirupi tõbi (ingl Maple syrup urine disease - MSUD)
  • Удивляясь чудесам, обнаруженным в космосе, человеческая семья вновь встретилась с уже знакомыми инопланетянами.
  • Коротко поговорили о том, рассказала ли Кэти капитану Бауэру и его людям о расположении логова октопауков.